0
Asiakaspalvelu

Building 2030 konsortio tähtää luotettavaan rakentamiseen

Building 2030 –konsortion tavoitteena on kehittää rakennusalalle visio vuodelle 2030 ja edistää sen toteutumista. Vision avulla halutaan vastata alaan kohdistuviin tulevaisuuden muutoksiin – kuten digitalisaatioon, nopeaan kaupungistumiseen ja ilmastonmuutokseen – ja samalla varmistaa, että rakennusalan liiketoiminta on jatkossakin kestävällä pohjalla. Konsortio rahoittaa tutkimusta, joka liittyy kansainvälisiin vertailuihin, parhaiden käytäntöjen omaksumiseen muilta aloilta sekä teknologian ja digitalisaation mahdollistamiin toimintatapojen muutokseen.

Konsortiossa oli toimintaa aloittaessa vuonna 2016 mukana Aalto-yliopisto ja 11 rakennusalan yritystä. Kiinnostus on vuosien varrella kasvanut ja konsortioon hyväksyttiin juuri mukaan 20. jäsen. Mukana on monenlaisia rakennustoimintaan liittyviä toimijoita. Konsortio tarjoaakin yrityksille yhteisen tavoitetilan, jota kohti ne voivat suunnata omaa kehitystoimintaansa. Julkaistussa visiossa 2030 konsortion päätavoitteet ovat 1. luotettavuus 2. käyttäjälähtöisyys 3. kestävä kehitys 4. tuottavuus ja 5.innostavuus.

Käytännössä konsortion työ tapahtuu työryhmissä, joihin kustakin yrityksestä osallistuu muutamia henkilöitä. Tänä vuonna käynnissä on esimerkiksi tuotetiedon hallinnan prosessia kehittävä ryhmä ja korkean rakentamisen haasteisiin liittyvä ryhmä. Lisäksi noin kolmen kuukauden välein kokoontuu konsortion toimitusjohtajien työryhmä, jossa pohditaan alan kehittämistä pitkällä tähtäimellä ja valvotaan sen toteutumista. Aalto-yliopiston tutkijat tuovat työryhmätyön pohjaksi tutkimustuloksia ja teemoja kehitetään hyvällä yhteistyöllä eteenpäin.

Tähän mennessä päätuloksiksi konsortion toiminnasta voidaan nostaa esimerkiksi tahtituotanto. Ennen konsortiossa tehtyä tutkimushanketta tahtituotantoa oli jo sovellettu muutamassa kohteessa Suomessa mutta tutkimushankkeen jälkeen tahtituotannon käyttöönotto on kasvanut merkittävästi. Tiedossamme on jo yli 50 tahtihanketta. Tahtihankkeessa mm. BMW, joka on kehittänyt tahtituotantoa rakennushankkeissaan, järjesti useita työpajoja Suomessa ja auttoi suomalaisia yrityksiä alkuun pääsemisessä. Konsortion toiminta nosti myös tahtituotannon alan tietoisuuteen. Esimerkiksi Rakennuslehti teki aiheesta useita juttuja.

Koronaepidemian aikana kaikki konsortion toiminta järjestetään etätyönä ja työryhmät kokoontuvat Teamsissa tai Zoomissa. Kansainvälinen yhteistyö ja tutkimus on muodostunut haastavaksi ja esimerkiksi korkean rakentamisen kansainvälisten ammattilaisten matkoja Suomeen on jouduttu perumaan. Kyseessä on väliaikainen takaisku ja toivomme, että toiminta pääsee palaamaan normaaliin uomiinsa loppukesästä 2020, jolloin järjestetään vuosittainen konsortion kesäseminaari.

Kirjoitan tästä lähtien konsortion kuulumisia tässä blogissa, joka ilmestyy Starkin asiakaslehden jokaisessa numerossa. JIIRI on jaetaan ammattirakentajille ja tavarantoimittajille.

Lisätietoa löytyy runsaasti konsortion nettisivulta www.building2030.com, jonne kootaan mm. ajankohtaisia artikkeleita konsortion tutkimuksen tuloksista. Verkkosivulta löytyvät myös kaikki konsortion rahoittamien tutkimusten loppuraportit.

Olli Seppänen on Aalto-yliopiston Rakennustekniikan laitoksen käytäntöön suuntautunut professori, joka johtaa Building 2030 -konsortion rahoittamaa tutkimusta.