0
Asiakaspalvelu

Hyvällä eristyksellä kestävää ja parempaa rakentamista

Finnfoamin vahvuus on pitkäjänteisessä kehitystyössä ja ennakkoluulottomassa ajattelussa. Yritys tarjoaa rakentajille patentoituja, homehtumattomia lämmöneristystuotteita ja ratkaisuja, joiden asentaminen on helppoa - ja joiden eristyskyky ja luotettavuus perustuvat tutkittuun ja testattuun tietoon. Suurin osa suomalaisista pitää rakennusten roolia merkittävänä ilmastonmuutoksen hillitsemisessä ja rakenteellinen energiatehokkuus onkin eräs keskustelun lempiaiheita. Mielipiteitä on lähes kaikilla, joilla on kosketuspintaa rakentamiseen.

- Yrityksen kantavana ytimenä ja voimana on ollut perhe, sekä yhteinen ajatuksemme jatkuvasta pitkäjänteisestä kehittämisestä ja kehittymisestä, toteaa hallituksen puheenjohtaja ja yrityksen perustaja Jorma J. Nieminen (keskellä). Vasemmalla toimitusjohtaja ja tuotekehitysjohtaja Henri Nieminen ja oikealla myyntijohtaja Teppo Nieminen.

- Paras perusta kohti entistä energiatehokkaampaa, ympäristöystävällisempää ja entistä parempaa rakentamista on pitkäjänteisellä tutkimustiedolla todennettu tieto, toteaa Finnfoamin toimitusjohtaja ja tuotekehitysjohtaja Henri Nieminen. Ilman hyvää lämmöneristystä ei ole mahdollista toteuttaa esimerkiksi nollaenergiataloja. Käytännössä rakennusten hiilijalanjäljelle on alkanut tapahtua konkreettista vasta noin kahden vuoden aikana. Hän jatkaa;

-  Haluamme olla vahvasti mukana rakentamassa tulevaisuuden parempaa rakentamista ja sitä kautta parempaa kansanterveyttä. Tämä on iso visio, mutta sitä kohti olemme systemaattisesti ja kärsivällisesti kulkeneet jo vuosikymmeniä. Tuotekehityksessä on saavuttamiemme läpimurtojen taustalla aina kannatellut paitsi tavoitteellisuus, myös vastuullisuus ja kärsivällinen työ, jossa ei pikavoittoja tavoitella. Kestävä ja vastuullinen toiminta on meille sydämen asia.

- Onnistuimme mm. 1989 ensimmäisinä maailmassa korvaamaan CFC-yhdisteet eli ”Freonit” yli 95% vähemmän haitallisilla HCFC-yhdisteillä XPS-levyn tuotannossa. Siitä alkoi samalla tutkimustyö lopun 5%:n päästön leikkaamiseksi. 1998 diplomityössä tutkimus saatiin päätökseen ja ratkaisuksi löytyi teollisuuden sivuvirroista talteen otettu hiilidioksidi. Tutkimus oli meidän ensimmäinen Tekesin (nykyisen Business Finlandin) kanssa tehty yhteistyö. Tutkimusprojektin hintalappu oli yli 1 M€. CFC-, HCFC ja HFC-kaasut ovat yli 1500 kertaa hiilidioksidia voimakkaampia kasvihuonekaasuja, ja näin jälkikäteen laskettuna kasvihuonekaasupäästöleikkaus oli myös valtava - jopa yli 2 miljoonaa tonnia vuodessa. Kestävät ja ekologiset ratkaisut, materiaali- ja energiatehokas tuotanto sekä kierrätettyjen raaka-aineiden hyödyntäminen ovat toimintamme ja tutkimustyömme ohjenuoria.

- Lanseerasimme myös ensimmäisenä Suomessa muovieristejätteiden kierrätysjärjestelmän. FF-kierrätyssäkkeihin kerätään muovieristejätteet rakennustyömailta ja rautakaupoista. Jätteet käytetään uuden palo- ja ääneneristystuotteen raaka-aineeksi. Toistaiseksi toiminta on paikkakuntakohtaista.

Homehtumattomien lämmöneristeiden tuoteperhe
- putkikaivannosta ullakon kattoon

Vettymätön, homehtumaton ja paloturvallinen eristemateriaali perustuu yhtenäiseen, suljettuun solurakenteeseen. Myyntijohtaja Teppo Nieminen on ylpeä perheyrityksen tuotteista ja niiden ominaisuuksista; 

- Solurakenne on Finnfoam-eristeen erityispiirre. Kyseessä on monikäyttöinen lämmöneriste ja eristyslevyt soveltuvat laajasti melkein jokaiseen käyttökohteeseen. Eristyslevymme ovat täysin päästöttömiä M1 rakennusmateriaaleja. Rakentajat ovat valveutuneita. Myös heidän asiakkaansa, rakennuttajat ja asukkaat arvostavat ekologisia ratkaisuja – ja osaavat jo niitä vaatiakin. Valitettavasti se on mielletty kalliimmaksi ratkaisuksi. Näin ei enää tänä päivänä ole.

- Tuotteita on moneen käyttökohteeseen. Esimerkiksi XPS-eristeen solurakenne on suunniteltu juuri alapohjien kustannustehokkaaksi ratkaisuksi. Alapohjassa tärkeää on puristuslujuus, veden imevyys, vesihöyrynvastus sekä homekestävyys. Ne vaimentavat myös askelääniä, mutta eivät ole varsinaisia äänieristeitä. 

- Uusin tuotteemme on FF-Floor, joka on materiaalitehokas, entistä lujempi alapohjaratkaisu pienentämään aidosti rakentamisen hiilijalanjälkeä. Rakenteen avulla lattiasta saadaan edullisempi kokonaisuus. Rakenne perustuu siihen, että lattiabetonin määrä vähenee, mutta lujuus kasvaa, sillä betoni ja eriste muodostavat kolmiulotteisen lujan rakenteen. Kun betonin määrää vähenee, pienenee myös hiilijalanjälki. Kaikilla Finnfoam-tuotteilla on CE-merkki, eli ne täyttävät rakennustuotedirektiivin vaatimukset. 

- Haluamme myös huolehtia rakentajien ja yhteistyökumppaneiden koulutuksesta. Rakennusalan ammattilaisille, suunnittelijoille ja arkkitehdeille suunnattu koulutustila FF Akatemia avattiin Salossa pari vuotta sitten. Koulutukset kattavat eri aihekokonaisuuksia ja niihin vaikuttavia tekijöitä ja toki myös   valmistamiemme tuotteiden teknisiä ominaisuuksia. Tärkeintä rakentajalle on tietysti löytää kustannustehokkaat ja samalla juuri kulloiseenkin kohteeseen sopivat ratkaisut. Akatemia toteuttaa myös räätälöityjä koulutuksia asiakkaan tarpeiden mukaisesti.

Fnnfoamin lähtölaukaus oli putkikoutujen valmistus autotallissa

Finnfoam on perheyritys, jonka lähtölaukaus oli nykyisen hallituksen puheenjohtajan Jorma J. Niemisen vuonna 1971 aloittama styroksiputkikourujen valmistus autotallissa;

- Laite, jolla valmistin putkikouruja, oli omatekoinen. Kauppa alkoi käydä ja tein ensimmäisen työsopimuksen myyjän kanssa, joka myi tuotteideni lisäksi muita LVI-alan tuotteita. Muutaman vuoden kuluttua pakkaisin tavarat ja lähdin Saksasta ostamaan koneita perustaakseni Stynix Ky:n. Styroksituotanto käynnistyi Muurlassa vanhan meijerin tiloissa. Polyeteenistä eli styroksista (EPS) valmistettiin mm. putkikouruja ja lämpöeristelevyjä.

- Toiminta laajeni ja vakiintui 70-luvulla. Rakenteilla oli jo tehdaslaajennus, kun kuumalankaleikkurista lähtenyt tulipalo tuhosi koko tehtaan laajennusosineen. Ponneaineena styroxin valmistuksessa tuolloin käytetty pentaani oli herkästi syttyvä kaasu ja tuli lähti leviämään nopeasti. Tehtaan tuhoutuminen oli tietysti valtava järkytys ja takaisku, mutta koin ettei tuleen kannattanut jäädä makaamaan; raivaus ja uuden tehtaan rakentaminen aloitettiin heti. Puolen vuoden kuluttua käynnistimme jälleen tuotannon.

- 1980-luvun alussa tutustuin valmistusmenetelmään, jonka ymmärsin kyllä heti soveltuvan routasuojaukseen styroksia paremmin. Tuotantolaitteiston kapasiteetti oli yli kymmenkertainen sen hetken markkinoihin nähden, mutta niin oli laitteiston hintakin. Ostopäätöksessä tarvittiin lujaa uskoa tulevaisuuteen. Vuonna 1982 aloimme valmistaa suulakepuristettua polystyreeniä (XPS) uudella tuotantolaitteistolla ja yrityksen nimeksi tuli Finnfoam. Stynix Ky myytiin Yhtyneille Paperitehtaille ja nykyisestä teollisuusalueesta Salossa ostimme tontin ja tehdas lähti nousemaan.

- Vuosien varrella investoitiin uusiin tuotantolinjoihin ja tuotevalikoima kehittyi ja laajeni, henkilökuntamäärä kasvoi. Vuonna 1991 investoimme jälleen tuotantolinjaan. Sen kapasiteetti oli yhtä suuri kuin aiempien yhteensä.

- Matka on jatkunut vaiherikkaana ja esimerkiksi kaksi vuotta sitten vahvistimme asemiamme ostamalla Styroplastin. Kauppa toi valikoimaamme rakennustyömaiden ns. volyymituotteen, valkoisen EPS-eristeen.

- Tänään olemme suomalainen ja samalla kansainvälinen yritys. Yrityksen kantavana ytimenä ja voimana on ollut perhe, sekä yhteinen ajatuksemme jatkuvasta pitkäjänteisestä kehittämisestä ja kehittymisestä. Poikani olivat jo varhain toiminnassa mukana ja sittemmin ottivat vastuuta yrityksen tuotekehityksestä ja myynnistä, nyt liiketoiminnasta ja kehittämisestä kokonaisuutena. Nämä asiat taustalla sekä jatkuva pyrkimys kestävään ja vastuulliseen toimintaan olemme laajentuneet, investoineet kehitystyöhön ja kansainvälistyneet.

Finnfoam-konsernin liikevaihto on noin 119 miljoonaa euroa ja henkilöstön määrä noin 250. Finnfoamin tehtaat sijaitsevat Suomessa, Ruotsissa, Liettuassa, Virossa ja Espanjassa. Kotimaassa Salossa sijaitsee myös yrityksen pääkonttori ja tuotekehitysyksikkö.

Suomen Yrittäjät palkitsi vuonna 2018 Finnfoamin Valtakunnallinen Yrittäjä -palkinnolla.

Lue tarkemmin Finnfoamin historiasta, tuotekehityksen läpimurrosta ja eristystuotteista enemmän,
www.finnfoam.fi

www.stark-suomi.fi