0
Asiakaspalvelu

Jättihanke Triplassa toimitusten täsmällisyys avainasia

YIT:n Pasilan Triplaan tulevan asuntorakentamisen (430 asuntoa) 200 asunnonvastaavana työnjohtajana toimii Mika Kosonen. Hän on koulutukseltaan rakennusmestari ja työskennellyt YIT:llä yli 24 vuotta eri kohteissa – myös niissä kaikkein vahvimpaa osaamista vaativissa.Häneltä löytyy kokemusta poikkeuksellisista hankkeista, sillä Triplaa edelsi Lauttasaaren Merenkulkijaranta, jonka vastaavana työnjohtajana hän toimi kahdeksan vuotta. Selvitimme Kososelta, mitä jättihankkeen eteenpäin vieminen haastavissa ja tiiviissä kaupunkiolosuhteissa edellyttää laadulta ja rakennuksen aikaiselta yhteistyöltä.Ympäristöystävällisesti ja asukasta kuunnellen

Laatujärjestelmän mukaan rakentuvan Triplan suunnittelun lähtökohdat ovat ympäristöystävällisyys ja energiatehokkuus. Kosonen kertoo YIT:n yksikön johdon käyvän paikan päällä viikoittain. Kokouksissa lohkojen vastaavat ja johto yhteensovittavat, tiedottavat ja aikatauluttavat rakentamista.

– Vastaan itse lohkosta, jonka asuntomäärä on yli 200. Hankkeen loppupuolella asiakaspalvelu korostuu, mutta pidämme jo nyt yhteyttä asunnon ostaneisiin asukkaisiin. Asukaskäynnit taklaavat väärinymmärryksiä ja tehostavat tekemistä.

Kosonen kertoo ’entisestä elämästään’esimerkin kohtaamisesta tulevan asukkaan kanssa.

– ”Mä en poika luota suhun yhtään” tokaisi tämä iäkkäämpi rouva puhelimessa. Sanoin että tule käymään. Hän tuli ja lähdimme kierrokselle. Lähtiessään rouva tokaisi ” Nyt alan luottaa sinuun – vähän enemmän”. Olen vuosien varrella oppinut, että tiedottaminen, keskustelu ja läpinäkyvyys lisäävät luottamusta.  

Muutostöitä saa toivoa ja ne ovat myös Kososen mukaan huomattavasti edullisempia toteuttaa ennen asunnon valmistumista.

– Jos pinnat ovat valmiina, ovet vääräkätisiä tai laatat vääriä, korjaukset ovat työläitä ja tulevat kalliiksi. Käynneillä asukkaat näkevät, että toiminta on läpinäkyvää, pintamateriaalit toiveen mukaisia ja esimerkiksi kosteusasioista huolehditaan.

Teknologia auttaa, mutta ei korvaa silmäparia

Kososen mukaan laatu lähtee rakennuttajasta. Laatuun vaikutetaan kosteudenhallinnalla, työmaatekniikoilla ja valinnoilla.

– Triplassa on jo suunnitteluvaiheessa huomioitu rakentamisen aikainen hallittu sadeveden kerääminen. Työmaa-aikana kaivoihin kerätyt sadevedet johdetaan tekniikkahormien kautta ulos rakennuksesta eikä vesi ei pääse valumaan eristeisiin. Tekniikkahormeissa on siis omat viemärit tätä varten. Kun rakennuskohde on valmis, ne betonoidaan. On tärkeää, että tämä on huomioitu jo suunnitteluvaiheessa. Ontelolaattatalossa tämä ei onnistu, Kosonen huomauttaa.

Teknologian kehittymiseen Kosonen suhtautuu kaksijakoisesti. Hänen mukaansa sitä voidaan hyvin hyödyntää, mutta työnjohdon asia on oikeasti tietää missä mennään.

– Kuvia voi käyttää laadunvalvonnassa, mutta valokuvasta ei välttämättä aina välity asian oikea laita. Siinä tarvitaan työnjohtoa. Samalla näen teknisiä ratkaisuja, jotka voisivat vielä valvontaa parantaa. Hävikin minimoimiseksi pakkauksissa ja työkaluissa voisi olla tarroja koodeineen, joiden avulla esimerkiksi kännykällä pystyisi seuraamaan tavaran sijaintia ja tarkistaa, että kyseessä on siihen kohteeseen oikea tuote.

Samalla kuljetuksella, suoraan kohteeseen

Triplan työmaa on valtava ja tiiviin kaupunkirakentamisen vuoksi rakennusaikaista tilaa vain hyvin vähän. Sisäinen logistiikka on erittäin suuressa roolissa, esimerkiksi puruille vaaditaan 1–2 tunnin aikaikkuna.

– Jos toimitus ei ole ajallaan, se ei pääse sisälle ja ’pakka on sekaisin’. Myöhästyminen aiheuttaa turhaa säätämistä koko tekemisen ketjulle. Sovittu aika on kaiken a ja o; oikea tavara, oikeassa paikassa ja oikeaan aikaan, Kosonen linjaa.

Myös Stark on täsmätoimittanut Triplan työmaalle materiaaleja. Kosonen arvostaa, että samalla kuljetuksella saadaan perille monia eri tuotteita.

– Jos eri tuotteet tulisivat esimerkiksi neljältä eri toimittajalta, tulisi työmaalle neljä autoa. Esimerkiksi laatat tilataan asuntokohtaisesti lavoilla ja ne tulevat asuntokohtaisesti pakattuina Starkin logistiikkakeskukseen, josta toimitus meille ja suoraan kyseiseen asuntoon.

Starkin puolelta Triplan työmaalle on oma vastuuhenkilö, Sirpa Penttinen. Vastuumyyjä on rakentamisen ammattilainen, joka on käytettävissä projektin alusta loppuun.

– Sirpa käy täällä kohteessa ja pitää yhteyttä projektin ajan järjestäen toimituksia ja huolehtien niiden aikatauluista. Hän neuvoo ja suosittelee materiaali- ja tarvikevalintoja sekä hankintakanavia ja yleensäkin sparraa eri kysymyksissä. Yhteistyö on hioutunut ja luottamus muodostunut hyväksi vuosien varrella, Kosonen kiittelee.

Työturvallisuuden huomioiminen on keskeistä, kun pyöritetään valtavaa työmaata. Triplassa perehdytetään päivittäin viikoittain 180 työntekijää ja siellä työskentelee 1800 rakentajaa. Myös vierailijoita käy paljon.

– Meillä on tarkat ohjeet tavarantoimittajille koskien työturvallisuutta. Niistä ei tingitä ja vakiotoimittaja ymmärtää, että kuljettaja ei tule ulos autosta, jos turvavarusteet eivät ole asianmukaisesti päällä. Samoin kulunvalvonta on työmaalla isossa roolissa ja kulkukortilla on oikeasti merkitystä. Tämä on ”asennehommaa” ja työturvallisuuden huomioiminen koskee kaikkia, Kosonen toteaa vielä lopuksi.

Tripla onYIT:n jättihanke. Kolmen korttelin kokonaisuus yhdistää Itä- ja Länsi-Pasilan toisiinsa. Tripla käsittää 250 liiketilan kauppakeskuksen (Malla of Tripla), 2300 paikan pysänköintilaitoksen, 50 000 neliötä toimitotilaa, 400 huoneen hotellin sekä yli 400 asuntoa, jotka  valmistuvat vuosina 2019 ja 2020. Uusi Pasilan asema ja sen edustalle rakentuva joukkoliikenneasema ovat osa Triplaa.