0
Asiakaspalvelu

LVI-Trio rakentaa onnellisia koteja

Kolmen saman ikäisen kaveruksen huolto- ja korjaustöihin perustama Trio on 30 vuodessa kasvanut täyden palvelun korjausrakentamiseen erikoistuneeksi suureksi rakennusliikkeeksi.Yritys tarjoaa remontteja aina putki- ja sähkötöistä maarakentamiseen ja pintaremontointiin. Juttusilla entinen toimitusjohtaja, nykyinen hallituksen puheenjohtaja,omistaja Markku Kauhanen.

-Idea oli alusta alkaen, että suuntaamme korjausrakentamisen puolelle, kertoo Markku Kauhanen. Pikkuhiljaa asiakaskunta laajeni, ja mukaan tuli isompia taloyhtiöitä, Vantaan kaupunki ja tytäryhtiötä eri kaupungeista sekä julkishallintoa. Siitä homma laajeni, kaverit lähtivät muihin kuvioihin 90-luvulla ja perustin rakennusliikkeen ajatuksella, että haluamme olla täyden palvelun talo ja ottaa kokonaisvastuun rakentamisessa, palvellen taloyhtiöitä rakennusteknisissä töissä, vesivahinkojen korjaamisessa ja ilmanvaihtoasioissa. Nyt emoyhtiönä toimii Trio ja meillä on kaksi tytäryhtiötä. Tarjoamme kaikki korjausrakentamisen palvelut linjasaneerauksista ja laajoista urakoista pienempiin korjaustöihin sekä talotekniikan huoltoon.

Triossa työskentelee 180 alan ammattilaista ja konsernin liikevaihto on noin 30 milj. €. Kauhanen itse siirtyi hiljattain taustalle hallitustyöskentelyyn ja toimitusjohtajan pestiin valittiin yrityksen oma kasvatti, ammattikoulutusta Triolle töihin 17 vuotta sitten tullut Martti Saarnio.  

-Pidän tärkeänä, että nuorille alasta kiinnostuneille löytyy yrityksessä polku eteenpäin, sanoo Kauhanen. Nuoria on koulutettu ja heille löytyy kauttamme yhteistyössä koulutusyrityksen kanssa systemaattinen koulutusputki, joka vie heitä ammatillisesti eteenpäin yrityksessämme. Nyt, kun ammattityövoimasta on kilpailua, tämä on näyttäytynyt entistä tärkeämpänä. Koulutus on hyödyttänyt niin nuoria itseään, kuin meitä, takaamalla osaamisen ja ammattitaidon säilymisen yrityksessä.

Laadukas työ ja luottamus on lunastettava joka päivä

Markku Kauhanen toimii myös RALA:n hallituksen jäsenenä ja tavaran tarkastajana, ja näkee roolinsa kautta laadun merkityksen rakentamisessa. Hänen näkemyksensä on, että yrityksen maine muodostuu siitä, millaista laatua asiakkaalle jätetään.

- Uskomme Triossa, että ”onnellisuutta voi parantaa onnistuneella korjausrakentamisella”. Henkilökohtaisesti ajattelen, että pitäisi tehdä hiukan parempaa kuin asiakas odottaa. Kyse on lopulta siitä, että keskustellaan asiakkaan kanssa ja pidetään häntä säännöllisesti ajan tasalla. Väärinymmärrykset vältetään, kun kriteerit ja odotukset ovat molemmilla osapuolilla samalla viivalla. Luottamus, se on tärkeää – rakentajan täytyy saada asukkaiden luottamus. Se luodaan toimivalla keskusteluyhteydellä ja avoimesti eteen tulevat asiat ja haasteet esille nostaen. Yllätyksistä ei pidä kukaan.

Trion missio eli tavoitetila on ’Onnellisen ihmisen koti’ ja arvot LVI - eli luottamus, välittäminen ja ihmiset. Kauhanen perustelee yrityksen arvoja:

- Ikämme olemme tehneet asiakkaiden parissa töitä. Heidät kohdataan aina ja he ovat aina oleellinen osa hanketta. Rakentaminen on yhteistyötä. ”Ei kuulu meille”, on meillä Triossa kirosana. Lähdemme siitä, että otamme kokonaisvastuun rakentamisesta. Haluamme hoitaa homman hyvin ja siihen tarvitaan myös hyviä yhteistyökumppaneita. Meidän hommiin kuuluu myös rakentamisen ongelmapaikat, vesivahingot ja vastaavat, toisaalla linjasaneeraus. Tilanteet voivat olla hankalia, esimerkiksi vesivahinko. Siinä on tunnelmat jo lähtökohdiltaan hyvin ennalta-arvattavat. Hyvä yhteisymmärrys ja tilannekuva on kuitenkin luotava ja lähdettävä rakentamaan ratkaisua.

-  Joskus käy niin, että lähtötiedot projektiin ovat riittämättömät, eikä urakoitsija voi valitettavasti aina siihen vaikuttaa toteaa Kauhanen. Poikkeuksiakin on, mutta yleisesti Suomessa toimitaan ammattilaisten kanssa ja tekemisen lähtökohta on laadukas työ, johon pyritään joka päivä.

Yhteistyökumppanilta edellytetään näkemystä ja yhteisiä pelisääntöjä

Yhteiset pelisäännöt ja ymmärrys rakentajan liiketoiminnan tarpeista on Kauhasen mielestä edellytys kumppanuudelle.

-  Kukaan ei pysty yksin tekemään.Täytyy olla mukana koko rinki. Kun se toimii ja on sulautunut hyvin yhteen, saavutetaan hyvä lopputulos, toteaa Kauhanen. Varsinkin tilaukset ja yhteydenpito sekä toimitusten varmistaminen ovat avainasioista. Tarvikkeiden on oltava oikeaan aikaan oikeassa paikassa. Se on molemminpuolinen juttu, eikä selitykset kelpaa asiakkaalle. Ei varsinkaan, jos niitä tarjoillaan myöhäisessä vaiheessa. Tieto pitää olla ja se on tultava oikea-aikaisesti. 

Toimitustapojen joustavuus on Kauhasen mielestä tärkeää ja sen on oltava kohteen tarpeen mukaista;

- Starkin kanssa meillä on hyvä yhteistyö. Vastuumyyjämme Starkilla on Tuula Riikonen ja isommissa kohteissa Harri Simolin. Kun ihmiset oppii tuntemaan, saadaan aina kiinni yhteisistä asioista ja tulee tunne, että olemme heille asiakkaana vilpittömästi tärkeitä. Arvostan sitä, että yhteistyökumppani ottaa kanteekseen pienemmätkin asiat, ei vain niitä suuria - siitä näkee, että kumppanuuden ydin on hanskassa.  

www.lvi-trio.fi

Kuva ja teksti: Malla Palmén

.