0
Asiakaspalvelu

Puun lähes rajattomat mahdollisuudet

Puun arvostus ilmastoviisaana rakennusmateriaalina on nousussa ja sitä pidetään jopa tulevaisuuden supermateriaalina. STARKin asiakaslehti JIIRI kävi tutustumassa Metsä Woodin Kerto® -tehtaaseen Lohjalla ja kysyi moneen tarpeeseen taipuvan ”vihreän” materiaalin käyttömahdollisuuksista ja tuotannosta.

Metsä Wood on Euroopan suurin LVL-valmistaja, ja se on investoinut tuotantoon vahvasti viime vuosina. Lohjan uusimmalla LVL-linjalla käynnistyi tuotanto vuonna 2017. Entistäkin tehokkaampi, päivitetty linja toimii jo täydellä tuotantoteholla ja sen myötä kapasiteettia on saatu lisättyä 20.000 m3 vuodessa. Toinen vielä tuoreempi Metsä Woodin LVL- tuotantolinja sijaitsee Savonlinnan kupeessa Punkaharjulla.Metsä Woodin Lohjan Kerto® LVL tehtaan tuotantopäällikkö Jaakko Pusa on erityisen ylpeä siitä, että prosessista ylijäävä materiaali ja aines voidaan hyötykäyttää sataprosenttisesti.

LVL on havupuuviiluista liimaamalla valmistettu vahva ja monikäyttöinen kertopuupalkki, -levy tai väliseinätolppa.  Kerto® LVL on Metsä Woodin oma brändi ja rekisteröity tavaramerkki. 

Melkoinen tavaramerkki alalla on myös Metsä Woodin Suomen myyntipäällikkö, jonka puualan yhteistyökumppanit tuntevat nimellä Kari ’Kerto’ Kemppainen. Kemppaiselle metsät ja puut tulivat tutuiksi jo nuorena, metsätyönjohtajina toimivan isän ja isoisän kautta. Kemppaisen työura Metsällä alkoi alan opiskelujen myötä harjoittelusta, ja 10 työvuoden jälkeen hän siirtyi myyntiin, toimien mm. myynti-insinöörinä Suomessa ja Baltian maissa. Työura yhtiössä on nyt noin 30 vuoden mittainen. Toimialan jatkuva kehittyminen on pitänyt lujasti otteessaan; 

– Homma on jaksanut kiehtoa materiaalin vuoksi ja koska koko ajan on menty eteenpäin. Tuotteet ovat muuttuneet ja kehittyneet, niiden käyttötapoja on tullut valtavasti lisää. Tekeminen on mittakaavaltaan nyt kahdeksan kertaa suurempaa kuin aloittaessani. Innostavaa on myös se, että puupuolen toimijat ovat sidosryhmästä riippumatta kuin iso perhe - tietynlainen samanhenkisyys vallitsee.

Kertopuun käyttö lisääntyy rakentamisessa

- Puusta on meillä Suomessa aina osattu rakentaa, mutta nyt sen arvostus on nousussa. Rakentaminen tuottaa melkein kolmanneksen maailman hiilidioksidipäästöistä ja kaupungistumisen myötä paine asuntorakentamiseen on kova. Puu on ekologisesti kestävä ratkaisu ja puurakentaminen ja teollinen puurakentaminen suunta, johon myös lainsäädännön ja suositusten keinoin tullaan rakentamista entistä enemmän ohjaamaan. Näyttää siltä, että kertopuun käyttö kasvaa globaalisti enemmän kuin rakentaminen yleensä.

Metsä Woodin asiakkaita ja loppukäyttäjiä ovat rakentamisen koko arvoketju; Talotehtaat, elementti- ja moduulivalmistajat, teolliset jatkojalostajat kuten  rakennuspuusepänteollisuus, jakelijat, huonekaluvalmistajat, pakkausvalmistajat ja loppukäyttäjät.

Kerto LVL kaikkeen rakentamiseen

Kerto-tuotteita on lukuisiin käyttötarkoituksiin ja Kemppaisen mukaan Kerto-tuotteita voikin käyttää kaikessa rakentamissa.

– Metsä Woodin päätuotteet ovat Kerto LVL Q-levy, Kerto® LVL S-palkki ja Kerto® LVL T-tolppa. Tuotantoprosessi takaa sen, että syntyvä tuote on ainakin kaksi kertaa sahatavaran lujuinen. Kertopuulevyä käytetään Kerto-Ripa® -elementeissä, joilla voidaan toteuttaa jäykät ja laadukkaat lattia- ja kattorakenteet. Rakenteisiin voidaan tehdä suuria läpivientejä talotekniikkaa varten ilman, että niiden kantavuus heikkenee merkittävästi.

– Liimaamalla valmistettu Kerto-tuote on mittatarkka, suora ja jäykkä. Siksi se on hyvä ratkaisu lujuutta vaativiin rakenteisiin. Samalla se on keveä ja kestävä. Puuta on helpompi ja kevyempi käsitellä kuin metallia ja sen avulla voidaan hoitaa rakennusten pitkätkin jännevälit. Olemme tietysti pyrkineet pitämään huolta siitä, että teemme tuotteita joita asiakkaat haluavat. Kerto on loistotuote. Olemme vahvoja teollisuuteen päin, mutta yhtä lailla loppukäyttäjiinkin.

Vain mielikuvitus rajoittaa puun rakennuskäyttöä

Kari Kemppaisen mukaan puurakentamista viedään nyt vauhdilla eteenpäin. Samalla kun kilpailu on lisääntynyt, se on avannut, ja avaa jatkossakin, uusia mahdollisuuksia puuteollisuuteen – ja kauppaan.

– Vain mielikuvitus rajoittaa puun rakennuskäyttöä. Puun luontaiset ominaisuudet, keveys ja lujuus, hyödyttävät esimerkiksi nykypäivän kiihtyvää kaupunkirakentamista. On visioita ns. ’city above the city’ -rakentamisesta, jossa koko kaupungin korkeutta nostetaan puurakentamisen avulla. Puisia, keveitä rakenteita käyttämällä lisäkerrosten rakentaminen on mahdollista. Valmiit betonirakennukset harvoin kestävät lisäkerroksia painavasta betonista, mutta keveiden puurakenteiden ansiosta rakentaminen ylöspäin mahdollistuu.

Teollisen puurakentamisen etuja on kuivissa olosuhteissa rakennetut elementit. Tämä nopeuttaa rakennusprosessia, kuivausta ei tarvita. Rakentaja iloitsee myös pölyttömästä hengitysilmasta ja hiljaisesta äänimaisemasta.

– Esimerkiksi puukerrostalon ominaisuudet ovat parhaimmillaan myös ääriolosuhteissa, sanoo Kemppainen. Puu joustaa ja on luotettava. Myös muunneltavuus ja siirrettävyys toteutuvat puumateriaalin osalta joustavammin. Esimerkkinä vaikkapa siirrettävät koulut.

Hybridirakentamista kohti – tuotteet käyttökohteen mukaan

– Suomi on meille erittäin tärkeä markkina-alue, vaikka iso osa Kerto-tuotannosta menee vientiin, toteaa Metsä Woodin Pohjois-Euroopan myynnistä vastaava Magnus Hindström. Hän tuli Metsä Woodille noin viisi vuotta sitten ja tuntee olonsa paitsi innostuneeksi ja motivoituneeksi, myös kodikkaaksi.

– Olen kasvanut Kemiön saarella Länsi-Suomessa metsätilalla, ja elämääni on aina kuulunut luonto, metsässä liikkuminen, juoksu ja metsästys. Tunnustaudun ”pieneksi idealistiksi”.

- Puuala kiehtoo enemmän ja enemmän ja usko vihreään materiaaliin on lujittunut, kun olen käytännössä nähnyt miten kehittämämme tuotteet ja ratkaisut toimivat. Tulee hyvä fiilis. Tunnen olevani mukana ’pelastamassa maailmaa’ ja mielelläni tätä ilosanomaa jaan sekä Suomessa että sen rajojen ulkopuolella.

Mielenkiintoa Hindströmin tehtävään lisäävät maakohtaiset erot rakennusmääräyksissä, rakennustavoissa ja -kulttuurissa sekä tietysti myös erilaisissa ihmisissä ja yrityskulttuureissa. 

– Mm. Ruotsissa puurakentamisessa ollaan jo paljon meitä pidemmällä ja lainsäädäntöä on höllennetty aiemmin hyvin ankarissa palomääräyksissä. Palomääräykset rajoittavat puurakentamista vielä Suomessa, mutta niihin odotetaan helpotuksia lähiaikoina. Toivomme että hallitusohjelmassa edistetään puurakentamista ja tulee oikeita toimenpiteitä. Muutokset lainsäädännössä mahdollistaisivat puunkäytön lisäämisen esimerkiksi julkisessa rakentamisessa. Puurakentamisesta ja varsinkin korkeasta puurakentamisesta on meillä vielä verrattain vähän kokemusta, mutta nyt lähtöjä on enenevässä määrin näköpiirissä ja sitä kohti kannustetaan ja ohjataan. Tätä kautta myös tieto ja osaaminen karttuvat.

Hindströmin mukaan puunkäytön osuus kaikesta rakentamisesta on vielä varsin pieni

– Potentiaali LVL:n käytölle kuitenkin rakentamisessa on erittäin suuri. Metsä Wood on Euroopan suurin LVL:n valmistaja ja palvelukykymme on viiden tuotantolinjan ansiosta vertaansa vailla. Meillä on myös 40 vuoden kokemus Kerton valmistuksesta, myynnistä ja asiakaspalvelusta, sellaista ei ole kenelläkään muulla. Näen esimerkiksi, että hybridirakentamista kohti ollaan menossa. Optimaalisessa tilanteessa käytetään kaikkia tuotteita sen perusteella missä ne ovat tehokkaimmillaan ja parhaimmillaan.

Maailman parasta uusiutuvaa raaka-ainetta

Suomi on maailman toiseksi metsätihein maa ja Euroopan metsäisin maa. Vain Japanissa metsä on tiheämpää. Suomi kuuluu pääosin pohjoiseen havumetsävyöhykkeeseen eli boreaalisen vyöhykkeeseen. Suomen korkeuksilla metsät kasvat hitaasti mutta varmasti ja siksi puumme on kestävää. Hitaan kasvun ansiosta syntyy luja ja poikkeuksellisen suora puuaines. Puun lujuus lisääntyy puun tiheyden kasvaessa. Puusta kantavat rakenteet voidaan tehdä 80 vuodeksi.

– Metsien kasvu on tuplaantunut Suomessa viimeisen sadan vuoden aikana.  Näkemykseni mukaan Suomessa hoidetaan metsiä pitkäjänteisesti ja tehokkaasti ja niiden monimuotoisuudesta ja virkistyskäyttömahdollisuuksista huolehditaan isossa kuvassa hyvin. Tämä on entistä tärkeämpää, kun puun käyttöä monipuolistetaan ja lisätään. Ekologisesti kestävän metsänhoidon yhtenä keskeisenä tehtävänä on turvata puun saatavuuden lisäksi metsäluonnon monimuotoisuus. Meillä kasvaa maailman parasta uusiutuvaa raaka-ainetta ja rakennusmateriaalia. Lujaa, kevyttä ja tasalaatuista. Pitkäkuituinen sellu on ainutlaatuista ja raaka-aine erinomaista.

– Puu sitoo kasvaessaan ilman hiilidioksidia, joka varastoituu puuhun hiilenä. Kotimainen puu on ilmastoystävällinen ja uusitutuva rakennusmateriaali. Puutalosta syntyy koko sen elinkaaren aikana verrattain vähän ilmasto- ja ympäristöhaittoja. Puiset rakenteet ja tuotteet toimivat näin pitkäaikaisina hiilivarastoina koko niiden elinkaaren ajan.

Käyttämällä puuta rakennusmateriaalina, pystytään siis vaikuttamaan myös ilmastonmuutoksen hidastumiseen.

– Rakentamisesta ja rakennusten kuluttamasta energiasta syntyy vuosittain yli kolmannes Suomen kasvihuonekaasupäästöistä. Päästöjä voitaisiin vähentää käyttämällä yhä enemmän kestäviä ja uusiutuvia rakennusmateriaaleja, kuten kotimaista puuta, sanoo Hindström. Myös asiakkaat edellyttävät enenevässä määrin kotimaista puuta ja asianmukaisia sertifiointeja.

Pitkäaikainen ja hyvä yhteistyö – asiakas luottaa sertifioituun kotimaiseen puuhun

Metsä Wood on STARK Groupin yhteistyökumppani. Pitkän yhteistyön aikana on luotu hyvä varastoverkosto ja saatavuus ympäri vuoden. Metsä Wood tukee Starkin tekemistä kattavalla koulutuspaketilla ja kouluttaa ja tukee Starkin myyjiä esimerkiksi syvempää osaamista vaativissa tilanteissa. Myös automaattista tilaustenkäsittelyä ja kuljetusjärjestelmiä on kehitetty, jotta asiakas palvellaan entistä tehokkaammin.  Hindströmin mukaan yhteistyön on koettu toimivan hyvin ja luottamuksellisesti puolin ja toisin ja kehitys on ollut hyvää.

Lohjan Kerto LVL-tuotantolinja ja puun tie tukista tuotteeksi  

Lohjan Pitkäniemessä järven rannassa on sijainnut tehdas jo vuodesta 1906, kun suurmaanomistaja ja kamariherra Hjalmar Linder perusti siihen Lohjan Selluloosatehtaan. Lohjan kaupunki alkoi kasvaa tehtaan ympärille. Perheen miesväki oli tehtaalla tukin uittohommissa. Moni asia on noista ajoista muuttunut ja sen aikaiset tuotantojärjestelmät taakse jäänyttä elämää. Kun viime vuosisadan alussa tehtaalla tukin uitolla oli luonnollisesti suuri merkitys, ei tukkipuuta enää missään olosuhteissa esimerkiksi uiteta järvessä.

Uuden, modernin Kerto-tehtaan tuotantoa johtaa nyt tuotantopäällikkö Jaakko Pusa, Aalto-yliopistosta valmistunut puutekniikan diplomi-insinööri.

– Lohjan tehdas pyörii noin 150 ammattilaisen voimin, Jaakko Pusa kertoo. Henkilöstö hoitaa automatiikkaa ja tietysti ongelmatilanteet. Tukkipuun matka tukkikentältä kertoo tuotannon ylittäneen viime vuoden lopussa 4 miljoonan kuution rajan.  Puuta tulee meille keskimäärin 100 km säteellä olevista metsistä. Raaka-aineen luotettava saanti, tuotantotehokkuus ja laatu ovat valttejamme. Erityisen ylpeä olen siitä, että voimme hyötykäyttää 100 % prosessissa ylijäävästä aineksesta tai materiaalista. Lisäksi tehtaan biovoimala tuottaa noin puolet koko Lohjan kaupungin tarvitsemasta lämpöenergiasta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.metsawood.com
www.stark-suomi.fi

Teksti ja kuvat Malla Palmén