0
Asiakaspalvelu

Puun määrämittakoodit palvelevat asiakasta paremmin

Stark on ensimmäisenä toimialalla ottanut määrämittakoodit käyttöön määritellyissä puutavaroissa. Asiakkaan kannalta pituuskoodit merkitsevät helpompaa suunnittelua, parempaa tehokkuutta sekä pienempää hukkaa, mutta tavarantoimittajalle muutos merkitsee toimintansa sopeuttamista uuteen tilanteeseen. Lännen Painepuu on eräs niistä puutavaran toimittajista, joka lähti kärkijoukoissa uudenlaista yhteistyömallia viemään käytäntöön. JIIRI kävi tutustumassa yritykseen ja kysymässä toimitusjohtaja Matti Häkkisen mietteitä puutavaran määrämittakoodien käyttöönotosta.

Puunjalostuksessa kiehtoo uusiutuvuus, ekologisuus ja loputtomat mahdollisuudet

Matti Häkkinen toimii sekä Lännen Painepuun, että Listatalojen toimitusjohtajana. Hän aloitti Kuusisto Groupissa 11 vuotta sitten. Sitä ennen Häkkinen työskenteli vuosikymmenen Metsäliiton Finnforestilla, mekaanisen puunjalostuksen ja painekyllästetyn puun parissa.

 - Puunjalostus on mielenkiintoista ja siinä kiehtovat uusiutuvuus, ekologisuus ja kaikki puunjalostuksen loputtomat mahdollisuudet, kertoo Matti Häkkinen. Puujalosteissa on ollut valtava kehitys parin viime vuoden aikana. Jatkojalostus on kehittynyt pidemmälle ja pidemmälle. Kun aloitin alalla, vajaasärmäistä lautaa myytiin voittopuolisesti. Nyt asiat ovat kehittyneet ja ikään kuin kääntyneet päälaelleen. Tuotteet ovat laadukkaampia ja vaikka hieman kalliimpia, asiakkaat ovat valmiita maksamaan laadusta ja siitä, että ammattirakentaja tekee, tai on projektissa vähintäänkin mukana. Hyvin harva lähtee enää ns. pitkästä tavarasta rakentamaan, eli markkina on nyt aivan erilainen kuin alalla aloittaessani.

Päästötön tuotanto – sivutuotevirrat optimoitu

Lännen Painepuun päätuotteet ovat kestopuut, joita on yli 30 erilaista; on lautaa, lankkua, parruja ja liimapuita jne. On sileinä tai uralla. Lännen Painepuun päätuote on Kestopuu, pelkästään saha- ja höylätuotteita on lähes 100. On sileinä ja uralla, vihreänä ja ruskeana. Lisäksi tuoterepertuaariin kuuluvat kartanopylväät, katteet ja lehtikuusi sekä joitakin erikoistuotteita. Yhtiö hankkii puutavaran suomalaisilta sahoilta ympäri Suomen.

-Kuutiometrejä esimerkiksi mäntyä kertyy vuodessa 100 000, kertoo Matti Häkkinen. Oma, uusi ja moderni höyläämö Laitilassa mahdollistaa puun jalostamisen itse ja jakamisen sieltä kyllästämöille ja asiakkaille. Talven aikana pitkittynyt mekaanisen metsäteollisuuden lakko ei suuresti meihin vaikuttanut, mutta lauhat talvet voivat tulevaisuudessa olla jonkinmoinen uhka talviselle puunkorjuulle. Hyvällä ennakoinnilla ja aikaisella varautumisella näitäkin haasteita pystytään taklaamaan.

Lännen Painepuun tuotanto on ekologista, uusi höyläämö ja moderni kyllästämö harvinaisuuksia jopa koko Euroopan tasolla.

- Kaikissa laitoksissa on ns. suljettu kierto, jolloin päästöjä ei kulkeudu ilmaan, maaperään tai veteen, sanoo Häkkinen. Normit ympäristövaatimuksille ovat tiukat ja niistä pidetään kiinni. Sivutuotevirrat on teollisuuden puolella myös pitkälle optimoitu. Sivutuotteina syntyvistä kuorista, puruista ja lastuista saadaan uusiutuvaa energiaa biovoimalassa, joka puolestaan tuottaa koko Laitilan kaupungin kaukolämpötarpeen.

Määrämittakoodit iso muutos toimintatapaan

- Puun määrämittakoodien käyttöönotto on kotimaan mittakaavassa radikaali muutos entiseen toimintatapaan verrattuna, jatkaa Häkkinen. Ennen otettiin pituustoiveet vastaan, mutta käytännössä varastosta lähti niitä pituuksia, joita siellä sattui olemaan. Toisaalta Starkin nyt lanseeraama toimintamalli ei ole globaalisti aivan ainutlaatuinen. Myös meillä samaa toimintatapaa on käytetty esimerkiksi vientikaupassa ja Listatalon listojen tuotannossa jo pitkään. Meillä on kokemusta ja osaamista sieltä puolelta isossa mittakaavassa. Kyse on vain toimintamallin siirtämisestä uudelle tuotealueelle.

Matti Häkkinen toteaa, että Starkin ja Lännen Painepuun yhteistyö on monivuotista. Stark on ollut Lännen Painepuulle iso kotimainen asiakas yhtiön koko olemassaolon ajan. Kun molemmat ovat alansa edelläkävijöitä, on luontevasti löytynyt vakaa, hyvä perusta yhteistyön edelleen kehittämiselle. Tekemistä viedään asiakastarve kärkenä eteenpäin ja yhteistuumin Starkin kategoriapäälliköiden kanssa.

- Valmiudet uuteen toimintamalliin siirtymisestä ovat tulleet periaatteessa kahdelta suunnalta, sanoo Häkkinen. Olemme molemmat alan isoja toimijoita, meillä on resurssit, varastot, osaaminen ja riittävät volyymit. Puhutaan monista miljoonista puutavarametreistä. Kaikki puutavara tehdään meillä nyt määrämittaisena. Lännen Painepuun kokoluokka ja se, että meillä on useita laitoksia, takaavat että edellytykset kehittää tekemistä ovat erittäin hyvät. Ja jos toisesta paikasta tavara on loppumassa, toisesta toimipisteestä voidaan toimittaa.

-Toinen näkökulma on verkkokaupan kehitys, jatkaa Häkkinen. Verkkokauppa tulee kasvamaan ja määrämittakoodit edesauttavat sitä, että puuta on helpompi verkosta ostaa. Verkosta ostamisen suosio kasvaa ja esimerkiksi tämän hetkisen tilanteen (koronavirus) vuoksi osa rakentajista haluaa hyödyntää sitä.

Asiakastarpeiden selvittäminen keskeinen asia

Häkkisen mukaan asiakas pelkästään hyötyy määrämittakoodien käyttöönotosta:

- Perinteisen ajattelun mukaan ostettiin mahdollisimman pitkää tavaraa, varmuuden vuoksi. Ylijäävä puu hyväksyttiin ja ajateltiin, että parempi niin, kuin että loppuisi kesken. Nyt lähestytään tilannetta toisella tapaa; optimoidaan määrää ja selvitetään projektin, vaikkapa terassin todelliset tarpeet ja ostetaan juuri oikea määrä. Haasteena näenkin asiakkaan entistä tarkemman tarvekartoituksen. Puutavaran myyjän täytyy nykyistä paremmin tunnistaa asiakastarve ja mennä syvemmälle asiakkaan projektiin. Tämä antaa toisaalta myös uusia mahdollisuuksia kartoittaa muita projektin tarpeita ja auttaa näin asiakasta eteenpäin.

- Määrämitat vaativat enemmän ennustettavuutta ja sitoutumista, koska asiat kulkevat meiltä eteenpäin sahoille ja metsään saakka, toteaa Matti Häkkinen.  Stark ja Lännen Painepuu ovat suuria toimijoita markkinassa ja näen, että juuri me olemme avainasemassa käymään edellä ja esimerkkinä tässäkin asiassa. Joka tapauksessa koko puutoimialan on portaittain siirryttävä tähän suuntaan, kyse on asiakastarpeesta, joka loppupelissä määrittelee mihin suuntaan asioita pitää kehittää ja viedä. Tätä painetta ei ole ennen ollut ja siksi sitä ei ole ollut intressissä voimakkaasti myöskään kehittää.

- Uskon, että puutavarassa ja markkinassa määrämittakoodit tulevat pikkuhiljaa jäädäkseen, toteaa Häkkinen lopuksi.  Olen luottavainen, että sidosryhmien hyvällä ja joustavalla yhteistyöllä mennään eteenpäin, homma toimii ja mikä tärkeintä, asiakkaat saavat entistä parempaa palvelua.

Lännen Painepuu on osa Kuusisto Groupia

Lännen Painepuu on osa Kuusisto Groupia, joka on ollut saman perheen omistuksessa jo yli 120 vuotta. Laitilassa, Varsinais-Suomessa sijaitsee Kuusisto Groupin pääpaikka, josta käsin toimivat myös Veljekset Kuusisto ja Kuusisto Wood. Konserniin kuuluvat myös Jalasjärvellä listoja ja paneeleita valmistava Listatalo sekä Porissa ja Parkanossa toimivat Lännen Painepuun kyllästämöt. Liikevaihto yritysryppäällä on noin 40 milj. euroa ja henkilökuntaa noin 80.

www.kuusistogroup.com
www.stark-suomi.fi

 Teksti Malla Palmén, kuvat Lännen Painepuu