0
Asiakaspalvelu

Sahatavaran vilkas kysyntä heijastuu maailmantilanteesta

Sahatavaran kysyntä on koronavuonna ollut poikkeuksellisen vilkasta maailmanlaajuisesti. Vaikutukset saatavuuteen ja hintoihin heijastuvat meille Suomeen saakka. Koskisen Oy:n sahateollisuuden johtaja Tommi Sneck, jolla myös Sahateollisuus ry:n puheenjohtajana on vahva näkymä toimialaan, kertoo miksi.

- Viime vuonna sahateollisuudessa nähtiin paljon vastatuulta; Seisokit ja lakot olivat päällä ja lauhan talven aiheuttama kelirikko hankaloitti merkittävästi puun korjuuta. Samalla Keski-Euroopan myrskytuhot sekoittivat markkinaa. Loppujen lopuksi markkinat hetkellisesti pelästyttänyt korona nosti kuitenkin kuluttajien remontointi-intoa kotona ja mökeillä, ja käänsi kysynnän nopeaan kasvuun, kertoo Tommi Sneck.

Sahateollisuus on Suomen kuudenneksi suurin vientiala ja viennin vahvaa kysyntää siivittää nyt ennen kaikkea Yhdysvaltojen markkinan valtava kysyntä ja voimakkaat elvytystoimet. Tämä tuo painetta myös hintoihin. Samalla puurakentamisen suosion kasvu ja ilmastotalkoot tuovat oman lisämausteensa;

- Sahatavaran kysyntä on maailmanlaajuisesti kohonnut ja Yhdysvaltain markkinan veto on ennen näkemättömän kova, toteaa Sneck. Yhdysvalloissa on mm. koronan seurauksena poikkeuksellisen vilkasta asuntorakentamista ja päälle koronan tuoma remontointi-into kotona ja kesäasunnoilla. Kanada on aiemmin ollut USA:n tärkein tuontimaa, mutta siellä tapahtuneet laajat metsätuhot vaikuttivat tuotannon putoamisen. Sahatavaraa ei riitä entiseen tapaan Kanadasta vientiin.

Yhdysvalloissa asuntomarkkinat kuumana ja kunnostusinto korkealla

- Patoutunutta rakennustarvetta on ollut Yhdysvalloissa jo pitkään, jatkaa Sneck. Nyt asuntomarkkinat käyvät siellä kuumana ja kunnostusinto on korkealla. Elvytysrahaa on jaettu siellä paljon ja seuraava paketti on jo työn alla. USA:ssa hinnat ovat rikkoneet kaikkien aikojen ennätyksiä: Parhaimmillaan Amerikan hinnat ovat olleet moninkertaiset muualta saataviin hintoihin verrattuna.  Kysyntää riittää silti joka puolella. Euroopasta puuta Yhdysvaltoihin vievät pääasiassa Itävalta, Saksa ja Ruotsi. Sahatavaran hinta on näin noussut historian kovimmalle tasolle ja heijastuu myös saatavuuteen Suomen markkinoilla. Sahatavaran hinnan nousu näkyy myös kestopuun ja muiden jalosteiden hinnannousuina.

- Sahateollisuuden hintahistoria on aikamoista vuoristorataa, alaa heilutellaan monesta suunnasta, näkee Sneck. Toivon, että nyt puu materiaalina on nousemassa arvoonsa ja suomalaisten sahojen liiketoiminta alkaa kannattaa. Tämä on tarpeen, jotta sahat voivat investoida, kehittää liiketoimintaansa ja nostaa jalostusta pitkällä tähtäimellä, ja näin palvella asiakkaitaan entistä paremmin. Näkisin Suomessa myös mielelläni lisää pieniä alan jalostusyrityksiä, sillä niitä on valitettavasti kadonnut halvemman tuotantokustannuksen maihin.

Uusi maailma rakennetaan puusta?

Tommi Sneck tervehtii hyvillä mielin puurakentamisen läpimurtoa, jonka hän uskoo vihdoin olevan edessä. Taustalla ovat vahvasti myös ilmastotalkoot. Puu on ekologisesti kestävä ratkaisu ja puiset rakenteet ja tuotteet toimivat pitkäaikaisina hiilivarastoina koko elinkaarensa ajan. Käyttämällä puuta rakennusmateriaalina, vaikutetaan ilmastonmuutoksen hidastumiseen.

- Esimerkiksi EU hakee nyt parempia ratkaisuja ja yhteiselämän muotoja pandemian jälkeiseen aikaan tavalla, joka tuo vihreän kehityksen periaatteet käytännön tasolle ihmisten arkeen. Vapaa-ajan rakentamisessa suomalainen on aina luottanut puuhun. Nyt Suomen hallituksen hyväksymät puurakentamisen kansalliset tavoitteet nostavat puurakentamisen osuuden julkisessa rakentamisessa 45 prosenttiin vuoteen 2025 mennessä ja rakennusten hiilijalanjäljen arviointi tulee suosimaan puun käyttöä vähähiilisenä rakentamisratkaisuna, iloitsee Sneck ja jatkaa;

- Sahoille avautuu tätä kautta hyvä tulevaisuuden näkymä: Uusiutuvien materiaalien tarve rakentamissa kasvaa. Puu on maailman ainoa merkittävä uusiutuva rakennusmateriaali. Mielestäni metsänhoitoa parjataan Suomessa liikaa. Se on meillä yleisesti erittäin hyvällä tolalla ja metsää kasvaa moninkertaisesti enemmän kuin sitä meillä hakataan. Täällä Suomessa metsämme kasvavat hitaasti ja varmasti. Meidän olosuhteissamme syntyy luja ja suora puuaines - siksi suomalainen puu on kestävä rakennusmateriaali.

Koskisen Oy on Päijät-Hämeen suurin teollinen työnantaja

Koskisen Oy on suomalainen perheyritys, joka jalostaa suomalaista puuta monella tapaa. Tuotteita ovat sahatavara ja sahatavarajalosteet, vaneri, lastulevyt sekä ohutviiluvaneri ja viilut. Koskisen liikevaihto on 250 milj. euroa ja tällä Päijät-Hämeen suurimmalla teollisella työnantajalla työskentelee 900 puualan ammattilaista.

- Koskisen on ainoa lastulevyn tekijä Suomessa ja iso koivuvanerissa, kertoo Sneck. Meille kuuluu hyvää; Ihmiset viettävät aikaa kotona ja mökeillä. He käyttävät matkustuksen sijaan rahaa kodin remontointiin tai kesäasunnon hankintaan tai rakentamiseen. Tämä on ollut odottamaton käänne. Puutuotteiden kehitys on jatkunut vahvana ja puurakentaminen on lyömässä läpi.

Koskisen Oy:ltä lähtee markkinoiden kattavimmat lastulevytuotteet. Valtaosin suomalaisilta metsänomistajilta hankittu puuraaka-aine käytetään omiin tuotteisiin lähes sata prosenttisesti. Koskisen jalostaa suomalaisesta koivusta, kuusesta ja männystä pitkäikäisiä, hiiltä sitovia tuotteita rakentamiseen, kuljetusvälineisiin, huonekaluihin, puusepänteollisuuteen ja pakkauksiin. Lisäksi hakkuutähteistä ja tehtaiden sivutuotteista valmistuu bioenergiaa läheisille lämpö- ja voimalaitoksille. Perhe on mukana toiminnassa jo 4. polvessa. 

Puu materiaalina kiehtoo

Tommi Sneck aloitti oman taipaleensa sahateollisuudessa siirryttyään Otaniemen sähkötekniikan diplomi-insinööriopinnoista puutekniikan puolelle;

- Sähkötekniikka alkoi nopeasti tuntua liian teoreettiselta ja siksi tylsähköltä. Niinpä selasin opinto-opasta etsien jotain konkreettisempaa ja vaihdoin lennosta puutekniikkaan. Kohdalle osui hyvä proffa, joka innosti meitä kurssilaisia sahapuolen hommiin ja alalle. Pääsin opiskeluaikana Stora Ensolle ja diplomityö syntyi siellä. Tein työrupeamat Ruotsissa, Virossa ja Kotkassa. Vuonna 2007 tulin Koskisen Oy:n tähän sahateollisuuden johtajan tehtävään. Toimitusjohtaja Markku Koskinen antoi nuorelle miehelle ison vastuun.

Sneck pitää perheyrityksen nopeaa ja joustavaa päätöksentekotapaa isona plussana. Alassa häntä kiehtovat puu materiaalina ja hyvät yhteistyöverkostot, joita on syntynyt matkan varrella;

- Verkostot helpottavat työn tekemistä. Myös Sahateollisuus ry:n puheenjohtajan tehtävä tuo mukavasti lisää perspektiiviä asioihin. Sen kautta tutustuu kollegoihin ja yrityksiin, ja politiikankin puoli tulee tutuksi edunvalvonnan kautta. Sahateollisuus ry:n kuuluvat Suomen yksityiset ja itsenäiset sahat, joista valtaosa on perheyrityksiä. Edistämme jäsenyritystemme liiketoimintaa. Haluamme olla viemässä suomalaista sahateollisuutta eteenpäin ja nostaa sen arvostusta; Verrataan sitä vaikkapa vanhan suomalaisen savusaunan arvostukseen – kaiken hienon ei tarvitse olla uutta.

www.koskisen.fi

www.stark-suomi.fi