0
Asiakaspalvelu

Ullakkorakentamisen ammattilainen - Forssan Osarakennus

Forssan Osarakennuksen erityisosaamista on ullakkorakentaminen. Vuonna 1993 perustettu yritys toimii nimestään huolimatta pääosin Helsingin kantakaupungissa, jossa on tarvetta lisäneliöille ja innovatiiviselle tilankäytölle vesikaton uusimisen yhteydessä. Keväällä solmitun yrityskaupan myötä entiset omistajat siirtyivät eläkepäivien viettoon, tosin toimitusjohtaja Jukka Mäkilän jäädessä vielä hallitukseen.Yritystä luotsaamaan lähti kolme rakennusalan eri taustaista ammattilaista; Raine Hakala, Jussi Patosalmi ja Niko Parikka. Stark kävi kuulemassa yrittäjätrion ajatuksia Helsingin Kalliossa, jossa viime vuonna valmistui Suomen suurimpiin ullakkokohteisiin lukeutuva, 23 asunnon kohde ja lähietäisyydellä on parhaillaan työn alla uusi ullakkokohde.Toimitusjohtaja Raine Hakala kertoo, että ullakkorakentamista ohjataan poikkeamispäätöksellä. Hänen mukaansa Helsingin kaupunki on suhtautunut ullakkorakentamiseen erittäin myötäsukaisesti, sillä tarvetta tuoda uusia vaihtoehtoja keskustan asuntokantaan on;

- Poikkeamisluvan hakuun sisältyy paljon rakennusteknisiä ja juridisia seikkoja, mutta myös kaupunkikuvaan ja turvallisuuteen, ja jopa historiaan liittyviä näkökulmia. Kohteen suunnitteluun ja rakentajien osaamiseen kannattaa siis panostaa. Samalla kun taloyhtiö miettii, millä vesikaton uusiminen rahoitetaan, arvioidaan rakennusoikeutta ja tilan sopivuutta ullakkorakentamiseen. Hankeselvityksen kautta taloyhtiö saa tiedon siitä, onko ullakkorakentaminen mahdollista, mitä se maksaa ja millaiset ovat hankkeen vaikutukset.

Ullakot vanhoissa taloyhtiöissä eivät usein enää ole kelvollista varastotilaa. Forssan Osarakennus rakentaa joko tyhjillään tai varastokäytössä olevista ullakoista täysin uusia asuntoja.

-  Rakennustoimintamme on keskittynyt ainakin toistaiseksi pelkästään ullakoiden uudelleenrakentamiseen. Kyse on siis rakennuksen yläpohjan ja vesikaton välisestä tilasta, toteaa Jussi Patosalmi. Mukana hankkeessa on monia tahoja; Rakennusvalvonta, taloyhtiö, arkkitehti, suunnittelija ja myös myyjä ottamassa kantaa pohjaratkaisuihin. Tuemme taloyhtiötä rakennusoikeuden hakemisessa, suunnittelemme ja toteutamme.

Taloyhtiön lupavaiheessa ei Forssan Osarakennus aina ole mukana, mutta tarvittaessa apua ja palvelua löytyy myös aina ullakkohankkeen selvitys- ja lupavaiheeseen.

-  Nyt on suunnitteilla, että haemme suoraan esivalmisteluvaiheeseen ja alkusuunnitteluun mukaan, kertoo Hakala. Näin pystyisimme itse ohjaamaan hanketta paremmin asiakkaan tarpeiden mukaiseksi. Hyvä suunnittelu on keskeinen osa tekemistä. Vältetään riskejä, tehdään alusta asti oikein, mutta toki myös taloudellisesti turvallisesti ja kaupallisesti järkevästi, jolloin hyöty olisi molemminpuolinen.  

 Vanhat rakenteet tunnettava – yllätyksiltä ei voi välttyä

Asuntoja yrityksellä syntyy ullakoille 10–15 hengen voimin, hieman kohteesta riippuen, tuttujen ammattilaisiksi koettujen tekijöiden tuella. Toistaiseksi yritys on keskittynyt yhteen kohteeseen kerrallaan, jolloin myös kumppaneiden hallinta ja työllistäminen on ollut sujuvaa.

- Perusullakkokohteeseen menee helposti vuosi ja aina tulee yllätyksiä: Lahovaurioita voi olla, jopa sodanaikaisia pommivaurioita, kuten tässä meneillään olevassa kohteessa. Tai yksinkertaisesti lähtötiedot ei pidä paikkaansa. Vanhat rakenteet ja niiden ominaisuudet on tunnettava ja vaatimukset on täytettävä, jotta toimiva ratkaisu syntyy, kertoo Hakala.

 -  Ääni ja paloeristysvaatimuksiin kiinnitetään erityistä huomiota ullakkorakentamisessa, toteaa suunnittelusta ja sen ohjauksesta vastaava Niko Parikka. Askeläänten vaimentaminen, palo-osastointi ja lämmöneritys sekä kantokykylaskelmat aivan keskeisiä asioita. Materiaalien varastointi ja niiden toimitukset haastavat. Sääsuojat ja mahdollisen myrskyn aiheuttamat riskit on arvioitava tarkasti etukäteen. Monen monta huomioitavaa seikkaa, myös asukkaiden turvallisuus ja liikkuvuus ja pölynhallinta. Lämpötilojen on oltava riittävissä rajoissa ja rakennusjätteet lajitellusti jne. siivottava ripeästi pois alueelta.

Työtä vaikeissa olosuhteissa – logistiikka haastaa

Työskentelyolosuhteet ullakoilla ovat ahtaat ja vaikeat. Ongelmia voivat aiheuttaa myös tilojen mataluus, kantavat puurakenteet, lattian tasoerot, hormien tai ikkunoiden ja terassien sijoitusmahdollisuudet. Riittävän valon tuonti asuntoihin voi tuottaa rakentajalle päänvaivaa. Riskit on minimoitava ja asiat tehtävä oikein.

- Varastointi, materiaalikuljetukset ja työnaikaiset suojaukset ovat uudisrakentamiseen verrattuna vaativampia, kertoo Raine Hakala. Materiaalitoimitusten on tultava täsmällisesti, sillä varastointitilaa harvoin on. Yhteistyökumppanilta edellytämme laadukkaita materiaaleja, täsmällisiä toimituksia ja hyvää yhteydenpitoa. Pintamateriaaleihin ja sisustamiseen asukas pääsee vaikuttamaan, mitä aikaisemmin on mukana. Muutoin valitaan ajatonta ja laadukasta. Esimerkiksi Villeroy & Bochin laatat ja sen tunnettu brändi voi olla huoneiston myyntiselosteella yksi markkinointietu.

Yrittäjiä kiehtoo ullakkorakentamisen erityislaatuisuus, ja se ettei yksikään hanke tai päivä ole toisensa kaltainen; 

- Meillä on pitkäntähtäimen suunnitelma ja periaatteemme on, että emme korvaa laatua määrällä vaan keskitymme täysin siihen, mitä teemme. Rohkenemme sanoa, että olemme tämän erityisalan pioneeri ja osaaja. Yhteydenottoja tuleekin pääosin suosittelujen ja onnistuneiden referenssikohteiden kautta. Ullakkorakentaminen on mielenkiintoista, haastavaa ja erilaista. Hienoa nähdä lopputulos. Kun luovutamme kohteen ja avaimet tyytyväisille asiakkaille, on tietysti se huippuhetki.

Forssan Osarakennus

www.stark-suomi.fi