0
Asiakaspalvelu

Poikkeuksellisen kovan puutavaran kysynnän vuoksi saatavuus vaihtelee myymälöittäin. Varmistathan saatavuuden myymälästä.

Jätevesiasetuslaki

Ennen vuotta 2004 rakennetuissa, haja-asutusalueella sijaitsevissa omakotitaloissa ja rantamökeissä jätevesien käsittely on hoidettava kuntoon lokakuun loppuun mennessä.

Hoida jäteveden käsittely kuntoon

Jopa miljoonan suomalaisen jätevedet käsitellään edelleen tontilla. Myös vapaa-ajan asuntojen jätevedet on käsiteltävä. Silti arviolta sadantuhannen rantatontilla sijaitsevan kiinteistön jätevesiremontti on edelleen toteuttamatta.

Tarkista, koskeeko Ympäristösuojelulaki (19/2017) ja jätevesiasetus (157/2017) sinua ja miten hoidat jätevesien käsittelyn helposti kuntoon.

Ympäristönsuojelulaki ja jätevesiasetus koskevat ennen vuotta 2004 rakennettuja kiinteistöjä, jotka sijaitsevat pohjavesialueella tai enintään 100 metrin päässä vesistöstä. Näiden kiinteistöjen jätevesijärjestelmä pitää uudistaa 31.10.2019 mennessä.

Muistathan, että jätevedet likaavat omaakin lähiympäristöä ja mökkivesiä. Kunnostettu jätevesijärjestelmä parantaa asumisen ja ympäristön laatua ja nostaa aina kiinteistön arvoa!

Asia ei koske minua, jos:

• taloni ja vapaa-ajan asuntoni on rakennettu vuoden 2004 jälkeen. Uudemmissa kiinteistöissä asia on kunnossa.

• minulla on kantovesimökki ja -rantasauna. Pesuvesiä ei kuitenkaan saa ohjata suoraan veteen. Jätevesiasetuksen mukaan vähäiset vedet voi imeyttää maahan.

• kiinteistöni sijaitsee ranta-alueiden ja pohjavesialueiden ulkopuolella. Jätevesijärjestelmä on kunnostettava näissä kiinteistössä rakennuslupaa vaativien suurempien korjaustöiden yhteydessä tai kun vesi- ja viemärijärjestelmää muutenkin kunnostetaan. 

• voin saada vapautuksen kunnostuksesta

Vapautuksen kunnostusvaatimuksesta voi saada iän perusteella, sosiaalisin perustein tai kun kiinteistön aiheuttava kuormitus ympäristöön on huomattavan vähäistä. Lupa myönnetään enintään viiden vuoden määräajaksi kerrallaan. Ota yhteyttä kunnan viranomaiseen!

Tuumasta toimeen!

1)Tarvitset uuden jätevesijärjestelmän rakentamiseen luvan ja lupaa varten viranomaisen hyväksymät suunnitelmat jätevesiremontille. Toimenpidelupaa haetaan yleensä kunnalta. 

2) Varaa aikaa. Jäniksen selässä ei kannata olla. sekä olemassa olevan järjestelmän tehostamiseen että varsinkin uuden rakentamiseen tarvittavan jätevesisuunnitelman laatiminen ja luvan hankkiminen vie oman aikansa. Hae lupaa hyvissä ajoin ennen remontin alkamista!

3) Jokaiselle tontille löytyy juuri sille sopiva ja käyttöön oikein mitoitettu ratkaisu. Laki ja asetus eivät määritä, millainen sen tulee olla. Hyvä jätevesisuunnitelma ja luotettava toimittaja varmistavat, ettei järjestelmästä tule ylisuuri, liian kallis tai hankala käyttää.

4) Järjestelmää valittaessa otetaan huomioon maaperä, tontti, koko ja käyttöaste. Mieti tässä vaiheessa myös, miten helppohoitoisen järjestelmän haluat?

5) Hyviä ratkaisuja ovat esimerkiksi pienpuhdistamo tai maapuhdistamo, imeyttämö tai suodatusjärjestelmä, kaksoisviemäröinti tai harmaavesisuodatin. Vesijohdottomille kesämökeille tarkoitetut sauna- ja mökkikaivot voi asentaa tontille itsekin.

 

TUOTTEET JÄTEVESIJÄRJESTELMIIN STARKISTA!

Tästä linkistä löydät tuotteet toimivaan jätevesien puhdistamiseen.

LISÄTIETOA

Tästä linkistä löydät tavarantoimittajamme lisäohjeita ja vinkkejä jäteveden puhdistamiseen.