0
Asiakaspalvelu

Näin rakennat katoksen terassille

Näin rakennat katoksen terassille. Tee se itse -ohjeet terassin katoksen rakentamiseen.

Tutustu alla oleviin katoksen rakentamisen perusohjeisiin tai katso video.

Katokset rakentaminen edellyttää usein rakennuslupaa tai vähäisinä julkisivumuutoksina rakennusvalvonnan toimenpidelupaa. Koska kuntien käytännöt ovat erilaisia, kannattaa käydä ennen suunnittelun aloittamista paikallisessa rakennusvalvonnassa selvittämässä, minkälaiset suunnitelmat, lujuuslaskelmat ja lupa sekä suunnittelijat ja rakennustyön valvoja rakentamiselta edellytetään. Rakentamiseen voidaan edellyttää myös naapurin suostumusta, etenkin, jos katos rakennetaan asemakaavassa osoitetun rakennusalan ulkopuolelle.

Terassin päällä katos tarjoaa suojan voimakkaalta auringonpaisteelta ja suojaa kalusteita sateelta. Katokseen voi rakentaa myös suojaisan nurkkauksen umpiseinistä, säleiköstä tai lasiseinästä. Terassi ei kuitenkaan saa olla liian umpinainen, sillä se voidaan tulkita tontin rakennusoikeuteen kuuluvaksi tilaksi.

Materiaalit ja kiinnikkeet

Katoksen puisiin osiin suositellaan höylättyä kuusta, männyn sydänpuuta tai liimapuutolppia. Pahimmin säällä alttiissa osissa voidaan käyttää painekyllästettyä AB-luokiteltua puuta. Terassilaudoitukseen ja kaiteisiin voidaan käyttää myös lämpökäsiteltyä Thermo D-luokan puutavaraa. Muuten kannattaa valita hyvälaatuista höylättyä puutavaraa. Tutustu puutavaravalikoimaan >>

Turvallisuuden kannalta on tärkeää, että katoksen kantavat rakenteet mitoitetaan riittävän vahvoiksi ja että liitokset tehdään suunnitelmien mukaisesti. Valokatteella tai pellillä katetun katoksen on väliaikaisesti kestettävä suuriakin lumikuormia.

Kaikkien kiinnikkeiden, metalliosien ja naulojen ja ruuvien on oltava ruosteelta suojattuja. Varmista, että osat ovat esim. kuumasinkittyjä tai ruostumattomasta teräksestä valmistettuja.

Pintakäsittely: Kaikki puuosat tulee pohjamaalata ennen kiinnitystä. Käsittele puutavara ensin puunsuoja-aineella (esimerkiksi läpäisevällä pohjustusöljyllä tai puunsuojalla). Maalaa seuraavaksi pohjaväri alkydiöljymaalilla. Lopullinen maalaus suoritetaan kahdella kerroksella peittävää maalia, ellei maalin valmistaja anna muita ohjeita. Päätypinnat tulee kyllästää huolellisesti puunsuoja-aineella.

Vaikeapääsyiset kohdat maalataan ennen asennusta. Älä maalaa puuta, jonka kosteuspitoisuus on yli 18 % (koskee myös painekyllästettyä puuta). Kosteuspitoisuus (=veden painon ja puun kuivapainon välinen suhde) on varminta mitata sähköisen kosteusmittarin avulla. Ilman mittaria kosteana toimitettavan painekyllästetyn puun maalaukseen voi soveltaa nyrkkisääntöä: maalaus rakentamisesta seuraavana kesänä poutajakson jälkeen. Muuten painekyllästetyn puun maalaukseen soveltuvat käsittelemättömän puutavaran maalausohjeet. Lämpökäsitelty puutavara suositellaan pintakäsiteltäväksi heti asennuksen yhteydessä.

Ulkotilan katto

(1) Palkki
45x145–170 mm

(2) Sidepuu
45x145–170 mm

(3) Tukipuu
45x95–120 mm

(4) Kaidelaudoitus
22x95–120 mm

(5) Peitelauta
33x145 mm

(6) Kattopalkki
45x145–170–195 mm

(7) Ruodelauta
45x45–70 mm

(8) Otsalauta
33x145 mm

Katoksen lumikuorma jakautuu ruodelaudoituksen välityksellä kattopalkeille (6) ja edelleen takareunan kannattimelle ja etureunan pilarirungolle. Pilariväli on enintään 1000 – 1200 mm ja ne kiinnitetään pilarikengillä perustuksiin. Etureunan kannatus tehdään pilareihin lovetulla sidepuulla (2) ja palkki (1) tukee takareunaa. Pilarit kiinnitetään ruuveilla kuumasinkittyihin pilarikenkiin esiporattujen reikien läpi.

Yläosassa pilarit kiinnitetään sidepuun (2) loviin vähintään neljällä 6,0x80 mm:n ruuvilla  molemmilta puolilta. Alemmas pilarien väliin voidaan tehdä kaide. Sen runkona on kaksi vaakasuoraa tukipuuta (3), jotka kiinnitetään sopiviin kohtiin 6,0x80 mm:n ruuveilla. Tiheä kaide valmistetaan pystysuorista säleistä (4), jotka kiinnitetään kaiteen tukipuihin 60x2,3 mm:n lankanauloilla. Säleiden alaosat sahataan vinoon, jotta muodostuu tippanokka. Yläpuolelle kiinnitetään peitelauta (5), jonka pyöristetty yläreuna johtaa valuvan veden pois rakenteista.

Kattopalkit (6) kiinnitetään pitkillä ruuveilla suoraan pilarien yläpuolelle sidepuuhun (2) kattopalkkien läpi. Takareunastaan kattopalkit kiinnitetään vastaavasti ruuveilla seinärakenteeseen kiinnitettyyn palkkiin (1) tai vaihtoehtoisesti ne voidaan kiinnittää seinärakenteisiin palkkikengillä 45x137 mm, jotka kiinnitetään naulauslevyruuveilla. Palkkien kiinnityksen voi vahvistaa metallisilla kulmalevyillä 90x90x40 mm, jotka kiinnitetään ankkurinauloilla 40 – 4,0 mm tai ankkuriruuveilla osien (2) ja (6) väliin.

Kattopalkkien päälle naulataan ruodelaudat (7) lankanauloilla 75x2,8 mm. Jos puutavaran paksuus on yli 32 mm, käytetään lankanauloja 100x3,4 mm. Ruodelaudoituksen päälle asennetaan muovi- tai peltikatto valmistajan ohjeiden mukaan.

Ruodelautojen ulos näkyviin päihin naulataan otsalaudat (8) lankanauloilla 75x2,8 mm. Otsalautojen päälle asennetaan tehdasmaalatut peltilistat, jotka kiinnitetään kateruuveilla. Etuosasta näkyviin jäävien kattopalkkien viistottuihin päihin voi naulata peitelaudan, joka tulee ulkonevan katon alle ja linjautuu tuulilaudan alareunan kanssa. Käytä lankanauloja 75x2,8 mm.

HUOM. Tässä esitetyt liitostavat ja kiinnikkeet ovat suuntaa antavia. Kaikki kantavat rakenteet tulee aina tehdä rakennesuunnitelmien mukaisesti.

Perustukset

Kun perusmaa on routimatonta karkeaa soraa tai pintamullan alla on kalliopinta, pilarien peruskuopat kaivetaan routimattomaan maahan tai kalliopintaan asti. Perusmaan pinta tasataan tai kalliopinta puhdistetaan ja sen päälle valetaan esim. ympäröivää maa-ainesta muottina käyttäen anturaa n. 400x400x150 mm. Keskelle anturaa asetetaan pystyyn 10 mm betoniteräs, joka ulottuu n. 50 mm päähän tulevan peruspilarin yläpäästä. Peruspilarit voidaan tehdä kevytsorapilariharkoista tai valaa kierresaumaputkea tai pahvihylsyä muottina käyttäen. Pilarikengät kohdistetaan vaaka- ja korkeussuunnassa, tuetaan paikoilleen ja valetaan kiinni peruspilarin valun yhteydessä.

Kun perusmaa on routivaa savea tai hienorakeista ainesta sisältävää, perustusten rakentamisessa tulee kiinnittää huomiota veden pois johtamiseen perustuksista sekä perustusten

routasuojaukseen. Suositeltavaa on tällöin kaivaa koko terassin alue auki n. 600 – 800 mm syvyyteen ja laittaa pohjalle suodatinkangas maa-ainesten sekoittumisen estämiseksi. Kaivupinnan tulee kallistua salaojiin päin. Suodatinkankaan päälle laitetaan karkeaa salaojasoraa, joka yhtyy rakennuksen seinustan sorastukseen ja johtaa vedet rakennuksen salaojiin. Rakennuksen seinustalla oleva routasuojaus (esim. polystyreeni 150...200 mm) ulotetaan kattamaan myös peruspilarit n. 2 m pilareista ulospäin. Mikäli maaperässä on pehmeitä savikerroksia, soratäyttö tulee korvata kevytsoralla painumien ehkäisemiseksi. Kevytsoratäyttö toimii tällöin myös routaeristeenä. Pilareiden anturat n. 500 x 500 x 150 tarvitaan tiivistetyn salaojasorastuksen päälle. Peruspilarit tehdään kuten edellä on kuvattu. Näin rakennettu pohja on tukeva alusta myös mahdolliselle terassilaatoitukselle. Vaikeissa olosuhteissa esim. paalutetun rakennuksen yhteydessä kysy rakennusalan ammattilaisen apua.

Kuvassa olevaa pilaria A varten tarvitaan pilarikenkä 90x90 mm ja pilaria B varten pilarikenkä 115x90 mm.

Pilarit

Pilarit voidaan tehdä vaihtoehtoisesti kahdella tavalla.

 

Pilari A kootaan kiinnittämällä yhteen kaksi 45x95 mm soiroa 6,0x80 mm ruuveilla molemmin puolin. Sisempään soiroon tehdään mittatarkat lovet vaakasuoria tukipuita varten. Kahdesta soirosta tehty tolppa halkeilee vähemmän kuin massiivisempi materiaali.

Pilari B kootaan kiinnittämällä yhteen kahdesta ulkokappaleesta 33x95-120 mm ja keskikappaleesta 45x70-95 mm 6,0x80 mm ruuveilla molemmin puolin. Tolppa on kuin I-palkin poikkileikkaus. Vaakasuorat tuet ja välikappaleet kiinnitetään uloimmaiseen soiroon ennen sisäpuolen soiron asentamista.

Pilarit kiinnitetään pilarikenkiin ruuveilla esiporausta apuna käyttäen.

 

Katso ohje sisäänkäynnin suojakatoksen rakentamiseen. Ohjeen löydät myös Puuinfon sivuilta.

 

Tutustu myös näihin:

Näin rakennat vajan

Näin rakennat terassin