0
Asiakaspalvelu

Poikkeuksellisen kovan puutavaran kysynnän vuoksi saatavuus vaihtelee myymälöittäin. Varmistathan saatavuuden myymälästä.

Näin rakennat kuistin

Näin rakennat kuistin -ohjeessa esitellään pienehkön, talon seinää vasten omille perustuksille rakennettavan kuistin rakenteiden periaate ja yksityiskohtia. Tutustu rakennusohjeisiin tai katso video.

Kuistin rakentaminen edellyttää usein rakennuslupaa tai vähäisinä julkisivumuutoksina vähintään rakennusvalvonnan toimenpidelupaa. Koska kuntien käytännöt ovat erilaisia, kannattaa käydä ennen suunnittelun aloittamista paikallisessa rakennusvalvonnassa selvittämässä, minkälaiset suunnitelmat, lujuuslaskelmat ja lupa sekä suunnittelijat ja rakennustyön valvoja rakentamiselta edellytetään. Rakentamiseen voidaan edellyttää myös naapurin suostumusta, etenkin, jos kuisti rakennetaan asemakaavassa osoitetun rakennusalan ulkopuolelle. Noudata aina rakennusvalvonnan ohjeita.

Kuisti tulee suunnitella ulkonäöltään taloon yhteensopivaksi ja rakenteiltaan kestäväksi. Yhteensopivuutta talon kanssa voidaan parantaa käyttämällä samanlaisia muotoja, katon kaltevuutta, materiaaleja ja värejä.

Ulkonevan kuistin rakenteet ovat usein säälle erittäin alttiita. Sadevesi ja lumen sulamisvesi eivät saa johtua kuistin kautta talon rakenteisiin. Lisäksi kuistin rakenteet ovat kulumiselle alttiit, sillä etenkin sisäänkäynnin yhteydessä kuistia käytetään paljon. Kuistin tulee olla rakenteiltaan niin tukeva, ettei se pääse liikkumaan suhteessa taloon. Kuistin rakenteet voidaan kiinnittää talon runkorakenteisiin, jos talon runko on riittävän tukeva ottamaan kuistin aiheuttaman kuormituksen vastaan. Liitokset tulee tehdä siten, ettei niiden kautta johdu vettä talon rakenteisiin.

Kun kuistin alla oleva maaperä on routimatonta, esim. kalliota, kuistille riittää yksinkertainen maanvarainen perustus, kuten perusmuuri, kiviperusta tai aluslaatta. Routivalla maaperällä kuistin alle tarvitaan peruspilarit, jotka routasuojataan tai ulotetaan routimissyvyyden alle.

Jos korkeusero maanpinnan ja kuistin lattian välillä on suurempi kuin 250 mm, kuistille tarvitaan porras. Ohjeet portaiden tekoon löydät Näin rakennat ulkoportaat -sivuilta.

 

Ohjeen löydät myös Puuinfon sivuilta.

 

Tutustu myös näihin:

Näin rakennat terassin

Tietoa kestopuusta