0
Asiakaspalvelu

Poikkeuksellisen kovan puutavaran kysynnän vuoksi saatavuus vaihtelee myymälöittäin. Varmistathan saatavuuden myymälästä.

Näin rakennat laiturin

Tältä sivulta löydät ohjeet seitsemän erilaisen laiturityypin suunnitteluun ja rakentamiseen. Voit tutustua myös laiturin rakentamiseen videon avulla. Laiturirakentamiseen ja rantojensuojeluun liittyvistä asioista ja luvista saat tietoa kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta.

Suomen oloissa laituriin kohdistuu paljon rasitusta. Paksu jääpeite, vedenkorkeuden vaihtelu ja vedenalainen eliöstö tuhoavat vedenalaisia puurakenteita. Laiturin pitkäikäisyyden varmistamiseksi on tärkeää valita sijoituspaikkaan sopiva, vakaa laiturirakenne sekä laadukkaat rakennusmateriaalit.

Laitureita on kahta tyyppiä: kiinteitä ja kelluvia. Pienet laiturit voidaan suunnitella laiturin rakennusohjeiden avulla, mutta isomman laiturin suunnittelu kannattaa jättää rakennusalan ammattilaiset tehtäväksi. Merenrantalaitureiden tulee pääsääntöisesti olla tukevampia kuin saariston suojapaikkoihin tai järvi-suomeen rakennettavat. Kunnollinen laituri lisää rannan käyttökelpoisuutta ja mökkiasumisen viihtyisyyttä.

Materiaalin valinta

Maalle, veteen tai veden pinnan lähelle rakennettaviin osiin on hyvä käyttää A-luokan painekyllästettyä puuta. Painekyllästettyä tukkipuuta käyttämällä voidaan saavuttaa veteen sijoitettavien puurakenteiden enimmäiskestävyys. Myös laadukkaat kiinnikkeet ovat tärkeät: ruostumaton teräs on varmin vaihtoehto.

Pintakäsittely esim. alkyyliöljymaalilla tai värittömällä puunsuojaöljyllä suojaa puuosien pintaa ja vähentävät pienten halkeamien syntymistä. Huolehdi erityisesti katkaisupintojen käsittelystä: ne tulee sivellä maalilla tai syvälle tunkeutuvalla pohjustusöljyllä.

Paalulaituri

Paalut (2) voivat olla pyöreää kyllästettyä puuta, koko 100x100 mm tai 120x120 mm tai vaihtoehtoisesti neliskanttista kyllästettyä sahatavaraa koko 100x100 mm tai 125x125 mm, riippuen laiturin suuruudesta.

Paalut hakataan syvälle pohjaan lekalla tai juntalla. Työtä helpottaa, jos sen voi tehdä veneestä niin, että on mahdollista työskennellä veden yllä. Toinen vaihtoehto, on hakata paalut pohjaan jään päältä talviaikaan. Jos mahdollista, pohjaan kannattaa valmistella reikä etukäteen seipäällä. Tämänkaltainen laituri sopii rakennettavaksi silloin, kun pohja koostuu sorasta, hiekasta tai mudasta. Mitä syvemmälle pohjaan paalut saa hakattua, sitä vakaampi laiturista tulee. Vielä vakaamman laiturista saa, jos paalut ovat hivenen sisälle tai ulospäin kallellaan.

Kun paalut on saatu hakattu mahdollisimman syvälle, yhdistetään ne pareittain poikkipalkeilla (4), koko 48x123 mm. Mittaa matka vedenpinnan tasolle tai käytä vatupassia varmistaaksesi, että poikkipalkit ovat täsmälleen vaakasuorassa.

Pituussuunnassa paalujen välinen etäisyys voi olla välillä 1200-2000 mm.

Pitkittäispalkit (3), 48x123 - 198 mm, kannattelevat laiturin kantta (1), joka valmistetaan 28 - 33x120 mm:n puutavarasta. Mikäli rakennettava laituri on leveämpi kuin 1000 mm, tulee pitkittäissuuntaisia palkkeja asentaa kolme rinnakkain. Laiturinnokka vahvistetaan tukipuilla (5), jotka valmistetaan laudoista kokoa 48x98 mm.

Pukkilaituri

Jos pohja on kova ja kivinen eikä paaluja ole mahdollista hakata siihen kiinni, voi laiturin rakentaa pukkien päälle. Tämä rakennustapa sopii parhaiten pienemmille laitureille.

Pukit kiinnitetään pohjaan raskailla kivillä. Talvisaikaan laituri nostetaan rannalle. Rakenteesta tulee vakaampi, jos pukin jalat ovat hieman kallellaan sisään tai eteenpäin, ja jos ne tuetaan vinotuilla (8).

Osat (6), (7) ja (11) valmistetaan 48x98 mm puutavarasta. Muut osat (8), (9) ja (10) valmistetaan 28 - 33x120 mm puutavarasta. Pukkien keskinäinen korkeussuhde riippuu pohjan syvyydestä.

Konsolilaituri

Mikäli käytössä on sopiva rantakaista, jossa on jyrkkiä kallioita tai isoja kiviä, on konsolilaituri erinomainen
vaihtoehto.

Tämä pätee erityisesti rannikoilla, jossa jää ja vuoroveden vaihtelut rasittavat laiturin rakennetta. Tämänkaltaisen laiturin rakennuksessa on kaksi huomioon otettavaa asiaa.

Pitkittäissuuntaisten kannatinpalkkien (12) mittojen tulee olla 48 - 75x175 - 220 mm, riippuen vapaasti kantavan osan pituudesta. Rakennuspuutavara tulee valita lujuusluokasta C24.

On tärkeää, että kiinnityskohdat (14) ja (15) kootaan ja ankkuroidaan huolellisesti.Tässä mallissa on kaksi valettua betonitukea, jotka on kiinnitetty kallioon sisään poratuilla metallitapeilla/ruuveilla. Vuoriporan kallion poraamista varten voi vuokrata. Tapit ja ruuvit kiinnitetään porausreikään kiinnitysmassalla. Betonituen yläpuolelle (14) kiinnitetään lyhyt palkki. Kannatinpalkit (12) kiinnitetään tähän palkkiin kulmaraudoilla. Älä unohda laittaa eristyskerrosta betonituen ja puuosan väliin.Takaosassa kannatinpalkit
(12) ruuvataan kiinni betonitukeen (15) käyttäen 3 - 4 kpl teräsruuveja, jotka läpäisevät jykevän lankun ja palkin päät. Palkkeihin ei saa porata tai sahata lovia, sillä ne voivat ajan myötä hajottaa palkin.

Tässä ja muissa laiturityypeissä voidaan palkit suojata kosteudelta peittämällä ne eristysaineella (esim. eristyspahvi) ennen kuin laiturikansi (13) ruuvataan kiinni. Sopiva koko on 48x98 - 123 mm. Myös konsolilaiturin päähän tulee asettaa puutolpat (16). Ne helpottavat laiturirakenteen kuormitusta ja auttavat veneen kiinnittämisessä laituriin. Tolpat otetaan pois talven ajaksi.

Tolppaan kiinnitetään tuki (17), jota vasten palkit nojaavat. Laiturin paalut kiinnitetään esim. sinkityllä reikänäuhalla, joka ruuvataan kiinni palkkeihin.

Kelluva laituri

Laiturin kehys 48x148 mm muotoillaan niin, että neljälle kellukkeelle (19) on tilaa 28 x 95-kokoisen kansiristikon alla. Kellukkeet ovat esim. solumuovia, joiden irtopaino on 30kg/m3, ja niiden koko on 600x1200 mm. Ne voi tilata rakennustarvikemyyjältä, paksuus 250-500 mm. Kelluvan laiturin kehikon ulkomitta on 1800x2550 mm, minkä takia se on suhteellisen helppo siirtää rannalle talven ajaksi. Suuremman kelluvan laiturin saa aikaan yhdistämällä kaksi yksikköä.

Laiturin tolpat ovat ns. rakennustelineputkea (Ø 50). Tolpat hakataan kiinni pohjaan ja kiinnitetään laiturin kiinnikkeiden renkaisiin. Tämä rakenne mahdollistaa sen, että laituri saa liikkua vapaasti veden korkeuden vaihtelun ja merenkäynnin mukana. Kelluva laituri sijoitetaan sopivalle etäisyydelle rantaviivasta ja kiinnitetään rantaan kapealla (600-800 mm) yhdyssillalla. Tässä mallissa yhdyssilta lepää rantakivillä ja se on kiinnitetty laituriin nivelkiinnityksellä.

Kelluvaan laituriin täytyy hankkia erikseen kulmahelat tolppia varten ja nivelkiinnitin yhdyssillalle. Nivelkiinnike koostuu kahdesta metallilevystä, joissa on kiinnihitsatut, vahvat kiinnitysrenkaat. Renkaiden läpi laitetaan metallitappi, joka toimii saranan tappina. Metallitappi lukitaan kiinni ympärille pujotetulla renkaalla ja sokkanaulalla. Nivelkiinnikkeen tulee olla vankka.

Kiviarkkulaituri

Tämä laiturivaihtoehto on käyttökelpoinen silloin, kun pohjaan ei ole mahdollista kiinnittää paaluja. Perinteisesti kiviarkut valmistetaan tukkipuusta, mikä jo yksin kertoo jotain niiden vankkarakenteisuudesta.

Kun arkku on naulattu kokoon, se täytetään kivillä niin, että arkku asettuu kunnolla pohjalle. Laiturin tulee olla niin jykevä, että se kestää jäiden aiheuttaman rasituksen.

Kulmatolpat (20) valmistetaan 125x125 mm tai 150x150 mm kokoisesta sahatavarasta. Ulkoreunat (21) valmistetaan koosta 48 - 75x145 mm. Jos arkku on suurempi kuin 1800x1800 mm, tulee sen tueksi laittaa
lisätolppia.

Laiturikannen (22) ohjeet ovat samat kuin ulkoreunojen. Laiturikansi (23) valmistetaan 28 - 33x120 mm puutavarasta.

Puiset laiturin tikkaat

Tikapuut ovat laiturissa käytännölliset, jos sitä käytetään uimiseen tai veneilyyn. Rannikolla laiturit täytyy usein rakentaa korkealle vedenpinnan yläpuolelle jotta ne selviäisivät myrskyistä ja nousuvedestä. Sivupuiden, koko 48x98-123 mm, tulee ylettyä pohjaan asti. Poikkipuut, koko 33-45x70 mm, sovitetaan sivupuiden loviin. Ne ruuvataan kiinni pitkillä, kapeilla ruuveilla.

 

Ohjeen löydät myös  Puuinfo sivuilta.

 

Tutustu myös näihin:

Näin rakennat ulkoportaat

Näin rakennat terassin