0
Asiakaspalvelu

Näin rakennat pergolan

Näin rakennat Pergolan. Tee se itse -ohjeet pergolan rakentamiseen.

Pergolan rakentaminen ei yleensä edellytä rakennuslupaa, mutta asia kannattaa varmistaa kotikunnan rakennustarkastajalta. Tutustu alla oleviin pergolan perusohjeisiin tai katso video.

Pergolan rakentaminen

Pergolan lattia

1. Voit tehdä lattian asentamalla valmiit puiset pihalaatat suoraan tiivistetylle sora-alustalle, toisiinsa kiinni. Toinen vaihtoehto on lattialaudoituksen paikallaan rakentaminen. Tällöin lattialaudoitukselle rakennetaan puurunko. Lisätietoja löydät terassin rakennusohjeesta.

Runko

2. Katkaise pystytolpat halutun pituisiksi, esimerkiksi kulmissa A ja B pituus 2250 mm ja kulmissa C ja D pituus 2100 mm (kulmien A ja B pystytolpat jätetään 150 mm pidemmiksi kuin kulmien C ja D tolpat, jotta pergolaan asennettavan valokatteen kaltevuus saa sadeveden valumaan oikeaan suuntaan).

3. Teräsjalkojen kiinnitys pystytolppiin. Lyö teräsjalat maahan pergolan pisimpien sivujen ulkoreunoihin tasan lattian etureunan kanssa. Mikäli maaperä on pehmeää, saattavat tolpan jalat painua syvälle maahan pystytolppia niihin asennettaessa, tällöin on syytä laittaa teräsjalat ensin kiinni tolppiin. Lyö pystytolpat kiinni teräsjalkoihin lekalla. Parhaiten onnistut jos laitat teräsjalan ja tolpan maahan makaamaan niin, että teräsjalan terävä pää on kivessä kiinni ja lyöt lekalla tolpan päähän.

4. Tolppien pystytys. Lovea tolppien yläpäät piirroksen osoittamalla tavalla. Varmista, että yläpään lovet ovat oikeaan suuntaan (ulospäin pergolasta) ennen kuin asennat pystytolpat kiinni maahan.

5. Pystytolppien yläpäät saat samaan korkeuteen asettamalla tolppien päälle yläpalkin ja sen päälle vatupassin. Jos toinen tolpan pää on ylempänä, lyödään sitä alaspäin tai vaihtoehtoisesti sahataan oikean pituiseksi. Tue tolpat työn ajaksi vinolaudoilla toisiinsa ja katso ennen naulaamista, että tolpat ovat suorassa.

6. Yläpalkit ja niiden asennus. Katkaise yläpalkit haluttuun pituuteen (esim. 2 kpl, 4500 mm) ja viistoa päät kuvan osoittamalla tavalla. Asenna yläpalkit paikoilleen. Katso, että palkkien molempiin päihin jää ”räystästä” yhtä paljon, kun mittaat yläpalkin yläreunasta pystytolpan ulkoreunaan. Ruuvaa palkit kiinni pystytolppiin.

7. Kattopalkit ja niiden asennus. Sahaa palkit halutun pituisiksi (esim. 7kpl, 3000 mm). Tee kattopalkkeihin piirrosten mukaiset loveukset ja päihin vinoudet (tee ensin yksi malliksi ja sovita, että loveukset ovat hyvät ja tee loput mallikappaleen mukaan). Lähde liikkeelle reunimmaisista kattopalkeista. Asenna reunimmaiset kattopalkit yläpalkin päälle siten, että ne lähtevät pystytolppien ulkoreunasta (voit ruuvata nämä reunimmaiset kattopalkit myös pystytolppiin). Reunoihin asennettujen kattopalkkien väliin jäävään osaan jaottelet kattopalkit tasaisin välein. Ruuvaa kattopalkit kiinni esim. 5x100 ruuveilla.

8. Tolpan, yläpalkin ja kattopalkin valmisliitos

Pergolakaide

9. Katkaise ala- ja yläjuoksut oikean pituisiksi ja aseta ne tasaiselle alustalle esim. pergolan lattian päälle.

10. Katkaise pystyrimat (esim. 21x45 mm)‚ halutun pituisiksi ja aseta ne paikoilleen ala- ja yläjuoksujen päälle kuvan mukaisesti.

11. Aseta toiset ala- ja yläjuoksut paikoilleen pystyrimojen päälle ja ruuvaa kiinni.

12. Katkaise päätylaudat (esim. 2 kpl 21x95 mm, 800 mm pituisiksi) ja ruuvaa ne kaide-elementin molempiin päihin.

13. Ruuvaa kaide-elementti päätylaudoista pystytolppien väliin.

14. Katkaise kaiteen päällyslauta (esim. 21x95 mm) oikean pituiseksi ja ruuvaa paikalleen.

Valokate

15. Katkaise ruoderimat (esim. 10 kpl 4500 mm pituisiksi) ja ruuvaa rimat kiinni kattopalkkeihin 5x100 ruuveilla.

16. Asenna valokate paikoilleen katteen valmistajan ohjeen mukaisesti.

 

Ohjeen löydät myös Puuinfon sivuilta.

 

Tutustu myös näihin:

Näin rakennat ulkoportaat

Näin rakennat terassin