0
Asiakaspalvelu

Tietoa

Tietoa ja alan termistöä

Sahatavaran nimet ja laadut koostuvat kirjainyhdistelmistä, joita on usein hankala muistaa ja hahmottaa. Oheisten linkkien taakse on koottu mm. puutavaraan liittyviä lyhenteitä selkokielellä, sahatavaran sisä-ja ulkoverhousprofiilit sekä muuta puualaan liittyviä tietoa ja termistöä.

     

Yleisimmät
lautaprofiilit

 

Puutavaran mitat

 

Tietoa puulajeista