0
Asiakaspalvelu

UUDISTUNUT VERKKOKAUPPAMME ON AVATTU – TUTUSTU >>

Tietosuojakäytäntö

Stark Suomi Oy:n (”STARK”) tietosuojakäytäntö

Tällä tietosuojakäytännöllä annamme sinulle (asiakas, verkkokauppamme käyttäjä tai muu henkilö, jonka tietoja me käsittelemme) tiedot siitä, mitä tietoja keräämme mm. verkkokaupassamme ja toimipisteissämme ja miten käsittelemme tietoja, jotka olet uskonut meidän haltuumme.

Henkilötietoja ovat tiedot, joista yksittäinen henkilö on tunnistettavissa. Voimme kerätä myös sellaista tietoa, joista ei voida tunnistaa yksittäistä henkilöä tai muuttaa kerätyt henkilötiedot sellaiseen muotoon, ettei henkilöä enää voida tunnistaa.

REKISTERINPITÄJÄ

Rekisterinpitäjänä toimii:

Stark Suomi Oy (”STARK”)
Olarinluoma 15
02200 Espoo
Puh: 093 541 3000

Henkilötietojen käsittelyä tai tietosuojaa koskevat kysymykset pyydetään osoittamaan sähköpostitse osoitteeseen: tietosuoja@stark-suomi.fi.

HENKILÖTIETOJEN KERÄÄMINEN JA KÄSITTELY

Kenen henkilötietoja käsittelemme?

Keräämme tietoja asiakkaistamme näiden edunsaajista tai vakuudenantajista sekä verkkokauppamme käyttäjistä. STARKin asiakas tai verkkokaupan käyttäjä voi olla kuluttaja-asiakas tai yritysasiakas. Palvellaksemme yritysasiakkaitamme, käsittelemme myös näiden vastuuhenkilöiden henkilötietoja.

Millaisia henkilötietoja käsittelemme

Keräämme ja käsittelemme soveltuvin osin seuraavanlaisia henkilötietoja:

 • Perustiedot: etunimi, sukunimi, sukupuoli;
 • Yksilöintitiedot: henkilötunnus, syntymäaika, STARK-kortin numero;
 • Yhteystiedot: osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite;
 • Asiakkuuteen liittyvät tiedot: ostoshistoria, maksu- ja maksutapatiedot, toimitustiedot, laskutustiedot, hintakategoriat, tiedot asiakkaan kontaktoinnista, asiakastyytyväisyystiedot ja palautteet;
 • Yritysasiakkaisiin liittyvät tiedot: yrityksen vastuuhenkilön nimi, työnimike, tehtävänkuva, sähköpostiosoite, puhelinnumero;
 • Mielenkiinnon kohteet: asiakkaan mielenkiinnon kohteet ja tiedot rakentajaprofiilista;
 • Sosiaalisen median tiedot: sosiaalisen median kautta luovutetut tiedot;
 • Edunsaajiin liittyvät tiedot: tilinkäyttöoikeutetun tai edunsaajan nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja syntymäaika;
 • Luoton myöntämiseen liittyvät tiedot: asiakkaan tai vakuudenantajan luottotiedot, luottosaldo, mahdolliset takaukset ja vakuudet sekä näihin liittyvät henkilötiedot (ml. henkilötunnus);
 • Verkkokaupan myötä käsiteltävät tiedot: verkkokaupan asiakkaiden käyttäjätunnus ja salasana, tietoja verkkosivuston käyttäjän käyttäytymisestä sivuilla, tiedot verkkosivustoa käyttävän henkilön tietokoneesta (lue lisää evästekäytännöistä alla);
 • Turvallisuuteen ja omaisuuden suojaamiseen liittyvät tiedot: tallentavan kameravalvonnan tallenteet; ajoneuvon rekisterinumero;
 • Markkinointiin liittyvät tiedot: suoramarkkinointisuostumukset ja näitä koskeva rekisteri henkilötietoineen;
 • Oheispalvelujen myötä käsiteltävät tiedot: Varaus- ja ilmoittautumistiedot tapahtumiin tai laina-/vuokratuotteita koskien;
 • Muut tiedot: tiedot, jotka annat asioidessasi verkkokaupassamme, yksiköissämme tai muutoin.

Milloin käsittelemme henkilötunnustasi?

Käsittelemme henkilötunnustasi mahdollisimman rajoitetusti ja vain silloin, kun sen käsittely on tarpeen. Keräämme henkilötunnuksesi, mikäli perustat henkilökohtaisen luotollisen tilin tai olet vuokrausliiketoimintamme asiakas. Henkilötunnuksen käsittely on tarpeen luottopäätöksen ja vakuussitoumusten järjestämiseksi. Lisäksi voimme käsitellä henkilötunnustasi perinnän järjestämiseksi.

Miten käsittelemme maksutietojasi?

Eräiden maksutietojen, kuten luottokortti- ja pankkikorttimaksujen käsittely on ulkoistettu kolmansille osapuolille (Svea Payments Oy ja Resurs Bank Ab) palvelun turvallisuuden varmistamiseksi, eikä näitä tietoja tallenneta meidän järjestelmiimme. Käytämme ainoastaan luotettavia maksupalveluntarjoajia. Maksupalvelun tarjoaja toimii rekisterinpitäjänä maksutietojen osalta. Voit olla yhteydessä myös meihin, mikäli sinulla on kysymyksiä maksupalvelussa käsiteltävistä tiedoista.

Mistä keräämme tiedot?

Keräämme tiedot pääsiassa suoraan sinulta. Lisäksi keräämme tietoja seuraavista lähteistä: luottotiedot Suomen Asiakastieto Oy:n luottorekisteristä silloin kun myönnämme sinulle luotollisen tilin; tiedot perintään siirrettyjen laskujen ja saamisten osalta yhteistyökumppaneiltamme (Visma Duetto ja Lindorff), mikäli saatavamme on siirretty perintäyhtiölle; maksu- ja laskutietoja maksupalveluntarjoajiltamme (Svea Payments Oy ja Resurs Bank) riippuen valitusta maksutavasta; yritysten vastuuhenkilöiden yhteystiedot valituilta yhteistyökumppaneiltamme ja julkisista lähteistä, kun osoitamme markkinointia ja viestintää yritysasiakkaillemme.  

Mihin tarkoituksiin käsittelemme henkilötietoja?

Henkilötietoja käsitellään mm. seuraaviin tarkoituksiin:

 • Ostosten ja tilausten käsittely, toimitus ja arkistointi;
 • Kanta-asiakasohjelman, STARK-kortin sekä asiakas- ja käyttäjätilien tarjoaminen;
 • Asiakaspalvelu, asiakasreklamaatiot, hyvitykset, palautukset ja muu vastaava jälkimarkkinointi;
 • Asiakkuuden, palveluntarjonnan ja verkkokaupan hallinta ja asiakaskokemuksen parantaminen;
 • Laskuttaminen, luotonhallinta, vakuushallinta ja maksun mahdollistaminen;
 • Suoramarkkinointi, markkinointi, markkinointikilpailut, kohdennettu sisältö, hinnoittelu, asiakasviestintä ja asiakaspalaute;
 • Omaisuuden suojaaminen;
 • Oikeusvaateiden ja erimielisyyksien ratkaiseminen;
 • Analytiikka ja tilastoiminen.

Miten huolehdimme yksilöllisyydestäsi?

Meille on tärkeää, että asiakkaamme saavat yhä yksilöllisempää palvelua, joten pyrimme kehittymään asiakkaiden antamien tietojen analysoimisessa ja tilastoimisessa. Voit antaa meille vapaaehtoisesti tietoja omasta rakennusprojektistasi tai mielenkiinnon kohteistasi rekisteröitymisen, ostamisen, markkinointikampanjan, kyselytutkimuksen tai muun prosessin yhteydessä. Näitä tietoja voidaan käyttää yksilöllisemmän palvelun tuottamiseen sinulle toimipisteissämme, verkkokaupassamme tai sinulle suuntaamassamme markkinoinnissa. Pyrimme mahdollisuuksien mukaan anonymisoimaan henkilötietosi, kun niiden käsittelemiselle ei enää ole tarvetta.

Mitkä lakisääteiset perusteet soveltuvat tietojesi käsittelyyn?

Sovellamme seuraavia lakisääteisiä perusteita tietojesi käsittelyyn:

 1. Sinun ja STARKin välinen sopimus tietosuoja-asetuksen artiklan 6(1)(b) mukaisesti: mm. osto- ja myyntisopimus, tili- tai kanta-asiakassopimus, sitoumus edunsaannista tai tilinkäyttöoikeudesta, takaussitoumus tai verkkokaupan käyttöön liittyvä sopimus;
 2. Antamasi suostumus artiklan 6(1)(a) mukaisesti: mm. suoramarkkinointi kuluttaja-asiakkaille, ellei suoramarkkinointiin ole muuta lainmukaista oikeutta;
 3. Lakisääteisen velvoitteen noudattaminen artiklan 6(1)(c) mukaisesti: mm. virhevastuun ja lakisääteisen peruutusoikeuden järjestäminen, kirjanpito ja viranomaisten määräämät takaisinvedot;
 4. STARKin omien tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttaminen 6(1)(f) mukaisesti: Tämä peruste on voimassa mm. seuraavissa tapauksissa:
 • Entistä parempien ja personoidumpien palveluiden tarjoaminen
 • Suoramarkkinoinnin ja muun markkinoinnin kohdistaminen (yritysasiakkaat)
 • Asiakasviestinnän parantaminen
 • Asiakkuuden ymmärtäminen ja markkinatutkimukset
 • Omaisuuden suojaaminen
 • Petosten ja epärehellisyyden ehkäiseminen
 • Tietoturvallisuuden parantaminen ja kehittäminen

Miten säilytämme henkilötietojasi?

Henkilötietojasi säilytetään niin kauan kuin asiakastilisi tai käyttäjätilisi on voimassa. Voi lopettaa asiakas- tai käyttäjätilisi ilmoittamalla tästä meille. Tilisi lopettamisen jälkeen meillä on tarve käsitellä tietojasi mm. mahdollisten vaateiden hoitamista varten ja lakisääteisten ja yhtiön sisäisten säilytysaikojen (mm. kirjanpitoaineisto) noudattamiseksi.

Meillä voi olla tarve säilyttää tietojasi myös sen jälkeen, kun käsittelyn ensisijainen tarkoitus on hävinnyt. Esimerkkinä tästä on ilmaisemasi suoramarkkinointikielto, jonka hallinnointi edellyttää tietojesi käsittelyä sen varmistamiseksi, että et jatkossa saa suoramarkkinointia.

Tiettyjen tietoryhmien kohdalla, kuten asiakaskyselyiden osalta henkilötietojen poistamisen sijaan voimme anonymisoida tiedot, jotta niitä voidaan hyödyntää analysointiin tai tilastointiin.

Miten huolehdimme henkilötietojesi tehokkaasta ja turvallisesta käsittelystä?

Henkilökuntamme on ohjeistettu käsittelemään henkilötietoja vain rajattuun tarkoitukseen ja rajatun henkilöryhmän toimesta. Henkilöstömme pääsyä henkilötietoihin on rajattu järjestelmätasolla. Lisäksi kehitämme jatkuvasti prosessejamme, jotta henkilötietojen käsittely olisi tehokasta ja kytköksissä niitä varten hankittuihin järjestelmiin. Verkkokaupassamme on tietoturvasertifikaatti (TSL), joka mahdollistaa salaa tietokoneesi ja sivuston palvelimen välisen liikenteen sisällön.

KÄSITTELYN ULKOISTAMINEN JA LUOVUTUKSET

Milloin sopimuskumppanimme käsittelevät tietojasi?

Olemme ulkoistaneet osan henkilötietojen käsittelyä sopimuskumppaneillemme. Ulkoistettua tietojenkäsittelyä tapahtuu säännönmukaisesti kolmansien toimittamien tietojärjestelmien, suoramarkkinointipalveluiden, viestintätoimistojen, kuljetusliikkeiden ja maksupalveluntarjoajien toimesta.  Sääntelemme tietojenkäsittelyä tietosuoja-asetuksen mukaisten tietojenkäsittelysopimusten avulla, joilla varmistetaan käsittelyn laillisuus ja se, että tietojasi käsitellään vain rajattuun tarkoitukseen.

Henkilötietojasi voidaan luovuttaa muille rekisterinpitäjille mm. maksutapojen- ja palveluiden, puhelinpalvelun sekä perinnän ja luottotietojen tarkistamisen mahdollistamiseksi. Emme luovuta tietojasi kolmansien osapuolten markkinointitarkoituksia varten.

Miten STARKin konserniyhtiöt käsittelevät tietojasi?

Olemme osa pohjoismaista STARK Group -konsernia, joka harjoittaa rakennustarvikekauppaa Suomessa, Tanskassa, Ruotsissa ja Norjassa erillisten tytäryhtiöidensä (ml. STARK) välityksellä. Henkilötietojasi voidaan jakaa muiden STARKin kanssa samaan konserniin kuuluvien yritysten kanssa sekä siirtää tanskalaiselle emoyhtiöllemme mm. asiakaspalvelun mahdollistamiseksi ja liiketoiminnan kehittämiseksi. Tietoja voidaan myös luovuttaa STARKin kulloisellekin omistajalle, uudelle omistajalle tai omistajaehdokkaalle sekä neuvonantajille erityisesti, mikäli yrityksemme tai sen osa myydään tai järjestellään uudelleen.

Luovutetaanko henkilötietoja Euroopan talousalueen ulkopuolelle?

Henkilötietoja voidaan käsitellä tietosuojalainsäädännön puitteissa myös Euroopan talousalueen ulkopuolella tietojenkäsittelyä tarjoavasta palveluntarjoajasta riippuen. Tällaisissa tapauksissa käsittelijöiltä on edellytetty riittävän tietosuojan tason toteuttamista tietosuojalainsäädännön mukaisesti, esimerkiksi käyttämällä komission vakiosopimuslausekkeita. Tietoja voidaan myös siirtää komission listaamiin maihin, jossa on riittävä tietosuojan taso, Kanadaan. Tällä hetkellä tietojesi käsittelyä voi tapahtua tietojenkäsittelysopimustemme puitteissa Yhdysvalloissa ja Kanadassa.

Voivatko viranomaiset saada tietojasi?

Henkilötietojasi voidaan luovuttaa myös viranomaisille tai muille julkista valtaa käyttäville tahoille, mikäli olemme velvoitettuja toimittamaan tiedot lakien tai määräysten perusteella.

EVÄSTEET

Evästeiden käyttäminen

Käytämme sivustollamme evästeitä (cookies), jotta voimme kohdentaa ja kehittää palveluitamme entistä paremmin.

Eväste on verkkosivustolla kävijän päätelaitteelle tallentuva tekstitiedosto, jonka avulla verkkosivujen ylläpitäjä voi tunnistaa kävijän, kun tämä vierailee uudestaan sivuilla. Lisäksi evästettä voidaan käyttää myös tunnistamaan kävijän vierailun toisen toimijan sivustolla. Tällöin kävijä voi nähdä mainontaa, joka liittyy evästeen tallentaneeseen sivustoon.

Voit estää evästeiden käytön tai tuhota tallennetut evästeet selaimesi asetuksista. Tämä voi vaikuttaa kuitenkin sivuston käytön helppouteen ja joissain tapauksissa jopa estää sivuston käytön.

Evästeistä tarkemmin

Käyttämämme evästeet voidaan jaotella seuraavalla tavalla:

Verkkokaupan toiminnan kannalta välttämättömät ja käytettävyyttä parantavat evästeet

Keräämme verkkokaupan toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä, jotka takaavat verkkokauppamme käyttäjille parhaan mahdollisen käyttökokemuksen. Nämä evästeet liittyvät muun muassa verkkokaupan suorituskyvyn analysointiin, sivujen nopean latautumisen mahdollistamiseen, ostoskorin tallentamiseen esimerkiksi sivuston sulkemisesta huolimatta ja sivuston navigoinnin helpottamiseen.

Analysointiin ja markkinointiin liittyvät evästeet

Analysointiin liittyvät evästeet mahdollistavat meille verkkokauppamme käytön seuraamisen ilman, että seuraamme tai tunnistamme yksittäisiä käyttäjiä. Näiden evästeiden avulla saamme tiedon esimerkiksi siitä, mistä tuotteista verkkokauppamme käyttäjät ovat kiinnostuneita ja mitä he meiltä ostavat. Analysoinnin avulla pystymme kehittämään sivustoa vastaamaan paremmin asiakkaidemme tarpeisiin.

Markkinointiin liittyvät evästeet

Markkinointia koskevia evästeitä käytetään kohdentamaan asiakasta kiinnostavaa mainontaa verkossa sekä meidän sivustoillamme että meidän sivustomme ulkopuolella. Evästeet eivät itsessään tallenna henkilötietojasi, mutta niiden avulla voidaan tunnistaa käyttäjän selain ja kohdentaa sinulle verkkokäyttäytymisesi perusteella sopivaa markkinointia esimerkiksi eri sivustoille asetettujen markkinointibannereiden avulla. Kohdennetun mainonnan seurauksena voit saada yhtiömme markkinointia myös yhteistyökumppaneidemme verkkosivuilla ja kanavissa.

OIKEUTESI

Sinulla on tietosuojalainsäädäntöön perustuvia oikeuksia, joihin voit vedota ottamalla yhteyttä meihin sähköpostitse osoitteeseen tietosuoja@stark-suomi.fi.

Suostumuksen peruuttaminen

Mikäli tietojesi käsittely perustuu suostumukseen, sinulla on oikeus peruuttaa antamasi suostumus tietojen käsittelyyn.  Peruuttaessasi suostumuksen lopetamme tietojen käsittelyn ja poistamme tiedot siltä osin kuin, tiedon käsitteleminen ei ole tarpeen. Suoramarkkinointiviestissä on tarjottu mahdollisuus kieltää suoramarkkinointiviestien vastaanottaminen jatkossa.

Tarkastaminen ja oikaisu

Sinulla on oikeus tarkastaa omat henkilötietosi ja pyytää virheellisen tiedon oikaisua, tietojen poistamista sekä tietojen siirtämistä tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Sinulla on myös itse mahdollisuus muokata tietojasi verkkokaupassamme tai tehdä pyynnön tietojen muokkaamisesta yksikössämme tai sähköpostitse yllä mainittuun osoitteeseen.

Poistaminen ja vastustaminen

Voit pyytää, että poistamme tai rajoitamme henkilötietojesi käsittelyä. Tässä tapauksessa tutkimme pyynnön ja pyrimme noudattamaan tahtoasi niin pitkälle, kuin se on mahdollista käsittelyn tarkoituksen tai lainmukaisten säilytysaikojen puitteissa. Sinulla on myös oikeus vastustaa perustellusta syystä henkilötietojesi käsittelyä.

Henkilöllisyyden varmistaminen

Yllä mainittujen oikeuksiesi käyttäminen edellyttää henkilöllisyytesi todentamista. Teemme tämän varmistaaksemme, ettei ulkopuolinen henkilö pääse vaikuttamaan siihen, miten käsittelemme tietojasi. Tiedusteluihin ja pyyntöihin vastataan mahdollisimman nopeasti, normaalisti viimeistään 30 päivän kuluessa.

Oikeutesi riitauttaa käsittely

Sinulla on oikeus vastustaa tai riitauttaa meidän tapamme käsitellä henkilötietojasi tekemällä valitus valvontaviranomaiselle. Valituksen voi tehdä tietosuojavaltuutetun verkkosivuilla, osoitteessa https://tietosuoja.fi/etusivu tai niiden kautta saatavilla yhteystiedoilla.

TIETOSUOJAKÄYTÄNNÖN MUUTOKSET

Tietosuojan noudattaminen on jatkuva prosessi. Pyrimme kehittämään toimintojamme ja tietojenkäsittelyämme, minkä seurauksena tämän tietosuojakäytännön päivittäminen voi olla tarpeen. Pidätämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojakäytäntöä aika ajoin. Muutoksista pyritään ilmoittamaan verkkosivuillamme tai tässä tietosuojakäytännössä. Voimme ilmoittaa merkittävistä muutoksista myös sinulle sähköpostitse tai muulla sopivalla tavalla suoraan.

Viimeksi päivitetty: syyskuu 2018