0
Asiakaspalvelu

Kortfattad på Svenska

STARK – experter till din tjänst

STARK är en pålitlig butikskedja som erbjuder kompetent service inom byggvarubranschen. STARK kombinerar en lång erfarenhet inom specialvirke och byggvaror med kännedom om den finländska byggbranschen. Vi är experter som står till din tjänst.


 

STARK erbjuder service i Finland genom 26 affärer och nätbutik.Vårt produktsortiment är byggt för såväl professionella inom bygg och industrin som för byggare, sanerare och renoverare. För oss innebär ett brett produktsortiment att det på våra butikshyllor och stora praktiska hämtgårdar finns alla produkter som behövs för byggprojekt.


 

Vi vill erbjuda miljövänliga produkter och tjänster för våra kunder och fäster därför särskild uppmärksamhet vid ursprunget och kvaliteten på våra lösningar. Vi förbinder oss att agera ansvarsfullt i all vår verksamhet. Som en del av STARK Group består de fem nyckelteman i STARKs ansvarsstrategi av Hälsa och säkerhet, Miljö, Människor, Ansvarsfull affärsverksamhet och Gemenskap. Dessa teman stöder STARKs affärsstrategi. Vid våra inköp prioriterar vi leverantörer som har ursprungscertifierade produkter och tjänster vars miljöpåverkan är kända.


 

STARKs historia är starkt förankrad i Finland men som en del av Nord Europas största företag inom byggvarubranschen, STARK Group begränsas våra resurser inte i enbart inhemsk kompetens. 2019 uppgick STARKs (Stark Suomi Oy) skattepliktiga försäljning till 571 milj. euro och antalet anställda var ca 1 000. Vårt mål inom de närmaste åren är att vara starkare än våra konkurrenter, den mest eftertraktade samarbetspartnern bland professionella inom byggbranschen – experter till din tjänst.

Kontaktupgifter STARK kedjeledning