Asiakaspalvelu
0

Rekisteriseloste

DT Finland Oy:n henkilörekisterin rekisteriseloste
Henkilörekisterilain (523/99) 10§ mukainen rekisteriseloste

 

1. Rekisterinpitäjä
DT Finland Oy
Lyhtytie 1
00750 HELSINKI
Puh: 093 541 3000
E-mail: etunimi.sukunimi@stark-suomi.fi

2. Rekisteriasioita hoitavat henkilöt
Asiakasrekisteri: Antti-Olli Rusila

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus / yritys
Yrityskohdan henkilötietojen käyttötarkoituksena on DT Finland Oy:n ja käyttäjän välisen asiakassuhteen hoito ja ylläpito; yrityksen liiketoiminnan suunnittelu ja kehittäminen; tilastollisen – ja markkinatutkimuksen suorittaminen; DT Finland Oy:n ja sen asiakkaiden mainonta, markkinointi ja suoramarkkinointi.

4. Kuvaus rekisteröityjen ryhmästä
Henkilörekisteri sisältää henkilötietoja luonnollisista henkilöistä.

5. Kuvaus rekisteröityihin liittyvistä tiedoista

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:
a) henkilötiedot
- Henkilön etu- ja sukunimi
- Syntymävuosi
- Sukupuoli
- Osoite, postinumero ja –toimipaikka
- Puhelinnumero
- Matkapuhelinnumero
- Sähköpostiosoite

b) Yritystiedot
- Yrityksen nimi
- Asema työpaikalla
- Tehtäväalue yrityksessä
- Yrityksen toimiala
- Yrityksen katuosoite, postinumero ja –toimipaikka
- Puhelin työhön
Tietoja ei luovuteta DT Finland Oy:n ulkopuolelle.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteri sisältää ko. henkilön itse antamiaan tietoja.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä tai luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, kuin erikoistapauksessa, jolloin lupa on aina kysytty ko. henkilöltä itseltään.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin pitäjän tietojärjestelmä ja tiedostot on suojattu yritystoiminnassa normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään vain rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle, jonka asemaan ja tehtäviin mainittu käyttöoikeus liittyy.