0
Asiakaspalvelu

Vastuullisuus

Osana pohjoismaista STARK Groupia myös Stark Suomen vastuustrategian viisi avainteemaa ovat Terveys ja turvallisuus, Ympäristö, Ihmiset, Vastuullinen liiketoiminta ja Yhteisöllisyys.

Vastuullista puu- ja rakennustarvikekauppaa

STARK noudattaa lakeja ja säädöksiä toimialueillaan. Olemme sitoutuneet STARK Groupin menettelytapaohjeeseen (Code of Conduct). Edellytämme tavarantoimittajiltamme ja yhteistyökumppaneiltamme ohjeen noudattamista ja sitoutumista samoihin eettisiin standardeihin.
Starkilla on yksityiskohtainen ja selkeä menettelytapaohjeisto, joka korostaa nollatoleranssia suhteessa kaikenlaisiin väärinkäytöksiin, kuten petoksiin, lahjontaan tai korruptioon. Emme myöskään sekaannu poliittisiin keskusteluihin tai ilmaise poliittisia näkemyksiä.

Starkilla on laaja sisäisten tarkastusten käytäntö.Tarkastamme säännöllisesti kaikkien liiketoimintaryhmien käytännöt ja toimintamallit. Tarkastuksilla varmistetaan, että toiminnallemme asetetut tavoitteet täyttyvät. Niiden avulla huolehdimme myös asiakkaidemme ja henkilökuntamme turvallisesta toimintaympäristöstä.

Speak Up! - ja Whistleblow -kanava ovat osa eettisiä ohjeitamme. Rehellisyys ja luotettavuus ovat tärkeitä menestyksemme edellytyksiä. Emme hyväksy korruptiota, rikollista tai muutoin epäeettistä tai arvojemme vastaista toimintaa. Mikäli huomaat epäeettistä toimintaa, toivomme että teet ilmoituksen linkin kautta. Ilmoituskanavaa ei käytetä  aiheettomien tai tekaistujen syytösten esittämiseen muita vastaan. Ilmoituskanavaan ei myöskään saa ilmoittaa selvästi totuudenvastaisia tietoja.

Voit huoletta täyttää nimesi  ilmoitukseen, asia käsitellään luottamuksellisesti. Voit myös tehdä ilmoituksen nimettömänä ja avata tätä varten erillisen sähköpostilaatikon, jossa on mahdollista esittää jatkokysymyksiä. Nimellä varustetun ja anonyymin vaihtoehdon tarjoamisen tarkoituksena on tehdä ilmoituksen tekemisestä helppoa ja turvallista ja nopeaa.

Tilaajavastuu

Meille on tärkeää olla luotettava kumppani kaikille sidosryhmillemme. Kuulumme tilaajavastuu.fi -palveluun. Tietomme löytyvät palvelusta y-tunnuksellamme 2043575-7.
Laitathan meille viestiä osoitteeseen vastuullisesti@stark-suomi.fi, jos tarvitset lisätietoja toiminnastamme.

Vastuu tietoturvan säilyttämisestä

Käsittelemme sidosryhmiemme tietoja turvallisesta ja asianmukaisesti.
Lue lisää tietoturvakäytännöistämme.

Tuotevastuu

STARK myy turvallisia tuotteita, jotka täyttävät lait ja asetukset sekä viranomaisvaatimukset. Tuotteemme valitaan niin, että ne täyttävät Suomen rakentamismääräyskokoelman määräykset ja suositukset sekä noudattavat hyvää rakentamistapaa.

CE-merkintä on valmistajan vakuutus siitä, että tuote täyttää sitä koskevien direktiivien vaatimukset. Merkintä ei ole vapaaehtoinen, vaan se on oltava tuotteissa, jos tuotetta koskeva direktiivi niin vaatii.
Muita tuotteita ei saa varustaa CE-merkinnällä. Rakennustuotteiden CE-merkintä poikkeaa muiden tuotteiden vastaavista. Rakennustuotteissa CE-merkintä ei automaattisesti takaa määräysten täyttymistä. Rakennustuotteiden käyttäjien tehtävänä on tarkistaa, että CE-merkintätiedot osoittavat tuotteen täyttävän viranomaisten asettamat vähimmäisvaatimustasot aiotussa käyttökohteessa.

Lue lisää rakennustuotteiden CE-merkinnästä: http://www.henhelpdesk.fi/

Vastuu työterveydestä ja turvallisuudesta

Työterveys- ja työturvallisuusperiaatteisiimme kuuluvat päihderiippuvuuskielto, ajoneuvojen ylläpito lainsäädännön edellyttämissä puitteissa, suojavaatetuksen hankkiminen ja käyttö sekä perehdytyksen ja koulutuksen järjestäminen kaikille työntekijöille. STARK tarjoaa terveellisen ja turvallisen työympäristön vaarantamatta yksilön terveyttä tai turvallisuutta. Huolehdimme henkilöstöstämme ja työyhteisöstämme. Jokaisella liiketoimintayksiköllä on oma terveys- ja turvallisuusohjelmansa, joka soveltuu kyseisen yksikön omiin tarpeisiin ja riskeihin. Varmistamme, että koko henkilökuntamme on saanut perehdytyksen tehtäväänsä ja on tietoinen ammatillisista terveys- ja turvallisuusriskeistä.

Työterveys ja -turvallisuusarvomme vahvistavat ja tukevat menettelyohjettamme (Code of Conduct),
eettisiä toimintatapojamme ja liiketoimintatapaamme:

  • Läpinäkyvyys  – odotamme kaikkien työntekijöidemme toimivan vilpittömästi ja läpinäkyvästi
  • Toiminnan tehokkuus – emme tyydy tämänhetkiseen suorituskykyymme vaan meillä on tahto kehittyä jatkuvasti
  • Ihmiset – arvostamme työntekijöitämme ja tuemme kehittymistä, koska se on meille tärkeää ja välttämätöntä kilpailukykymme säilyttämiseksi

 

Ympäristövastuu ja kestävä kehitys

Sitoudumme kaikessa toiminnassamme vastuullisiin toimintatapoihin: Tarjoamme asiakkaillemme ympäristön kannalta ystävällisiä tuotteita ja palveluita, ja siksi kiinnitämme erityistä huomiota tarjoamiemme ratkaisujen alkuperään ja laatuun. Hankinnassa suosimme toimittajia, jotka pystyvät tarjoamaan meille turvallisia, sertifioituja ja ympäristövaikutuksiltaan ja alkuperältään tunnettuja tuotteita.

Tavoitteenamme on kehittää toimintaamme edelleen ja ottaa ympäristönäkökulmat entistä paremmin huomioon kaikessa toiminnassamme. Seuraamme toimintamme ympäristökuormitusta säännöllisesti. Toimintamme perustana on jatkuvan kehityksen periaate. Kehitämme jätehuoltoamme koulutuksen ja seurannan avulla. Pyrimme ennaltaehkäisemään syntyvän jätteen määrän ja tahdomme varmistaa oikean tehokkaan lajittelun.  Kiinteistöjä uudistaessamme parannamme energiatehokkuutta esim. valaistuksen avulla. Myymiemme tuotteiden käyttöikää pyrimme pidentämään tarjoamalla tuotteisiimme varaosia. Matkustaessamme otamme huomioon kimppakyytien mahdollisuuden sekä julkisten liikennevälineiden käytön. Uudistaessamme toimintatapojamme otamme huomioon myös hiilidioksidipäästöjen vähentämisen.

Tuemme kestävää metsätaloutta ja tavoitteemme on kasvattaa sertifioidun puutavaran markkinointia ja myyntiä. PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes) on kansainvälinen metsäsertifiointijärjestelmä, joka edistää ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää metsätaloutta kaikkialla maailmassa. PEFC-sertifikaatistamme on kolme kieliversiota (suomi, ruotsi ja englanti).
Laitathan meille viestiä osoitteeseen vastuullisesti@stark-suomi.fi, jos tarvitset tai haluat lisätietoa sertifioinnistamme.

 

Rakenna kesävästi hoidettujen metsien puusta.

Tutustu PEFC-esitteeseen »

 

Haluatko lisätietoa?

Otathan yhteyttä vastuullisesti@stark-suomi.fi, jos kaipaat lisätietoa STARKin vastuullisuudesta.