0
Asiakaspalvelu

UUDISTUNUT VERKKOKAUPPAMME ON AVATTU – TUTUSTU >>

Vastuullisuus

Vastuullisuusohjelmamme kattaa koko arvoketjumme ja olemme sitoutuneet YK:n 1,5°C ilmastotavoitteeseen. Osana pohjoismaista STARK Groupia myös Stark Suomen vastuustrategian viisi avainteemaa ovat Terveys ja turvallisuus, Ympäristö, Ihmiset, Vastuullinen liiketoiminta ja Yhteisöllisyys.

Vastuullista puu- ja rakennustarvikekauppaa

Haluamme rakentaa parempaa huomista yhdessä asiakkaidemme ja yhteistyökumppaneidemme kanssa.Siksi seuraamme vastuullisuuden osalta tarkasti alan kehitystä. Toimintaamme ohjaavat konsernin omistaja- ja liiketoimintastrategiat sekä arvot. Vastuullisuuspolitiikassamme on määritelty ne yhteiset periaatteet, joiden avulla voimme tehokkaasti johtaa, seurata ja edistää tietoisuutta kestävästä kehityksestä STARK-ketjussa osana pohjoismaista STARK Groupia.

Vastuullisuusohjelmamme kattaa koko arvoketjumme; Starkin tuotteet, toiminnan ja markkinat, sekä ne suorat vaikutukset, jotka liittyvät toimintaamme ja vastuuseemme markkinoilla ja toimintaympäristössä. Olemme sitoutuneet YK:n 1,5°C ilmastotavoitteeseen.

STARK noudattaa lakeja ja säädöksiä toimialueillaan. Olemme sitoutuneet STARK Groupin vastuullisuusohjelmaan. STARK Groupin vastuullisuusraportti 2021.
Vastuullisuusraportti on julkaistu osittain myös suomenkielisenä >>

Vastuu tietoturvan säilyttämisestä

Käsittelemme sidosryhmiemme tietoja turvallisesta ja asianmukaisesti.
Lue lisää tietosuojakäytännöistämme.

Tuotevastuu

STARK myy turvallisia tuotteita, jotka täyttävät lait ja asetukset sekä viranomaisvaatimukset. Tuotteemme valitaan niin, että ne täyttävät Suomen rakentamismääräyskokoelman määräykset ja suositukset sekä noudattavat hyvää rakentamistapaa.

CE-merkintä on valmistajan vakuutus siitä, että tuote täyttää sitä koskevien direktiivien vaatimukset. Merkintä ei ole vapaaehtoinen, vaan se on oltava tuotteissa, jos tuotetta koskeva direktiivi niin vaatii.
Muita tuotteita ei saa varustaa CE-merkinnällä. Rakennustuotteiden CE-merkintä poikkeaa muiden tuotteiden vastaavista. Rakennustuotteissa CE-merkintä ei automaattisesti takaa määräysten täyttymistä. Rakennustuotteiden käyttäjien tehtävänä on tarkistaa, että CE-merkintätiedot osoittavat tuotteen täyttävän viranomaisten asettamat vähimmäisvaatimustasot aiotussa käyttökohteessa.

Lue lisää rakennustuotteiden CE-merkinnästä: http://www.henhelpdesk.fi/

Vastuu työterveydestä ja turvallisuudesta

Työterveys- ja työturvallisuusperiaatteisiimme kuuluvat päihderiippuvuuskielto, ajoneuvojen ylläpito lainsäädännön edellyttämissä puitteissa, suojavaatetuksen hankkiminen ja käyttö sekä perehdytyksen ja koulutuksen järjestäminen kaikille työntekijöille. STARK tarjoaa terveellisen ja turvallisen työympäristön vaarantamatta yksilön terveyttä tai turvallisuutta. Huolehdimme henkilöstöstämme ja työyhteisöstämme. Jokaisella liiketoimintayksiköllä on oma terveys- ja turvallisuusohjelmansa, joka soveltuu kyseisen yksikön omiin tarpeisiin ja riskeihin. Varmistamme, että koko henkilökuntamme on saanut perehdytyksen tehtäväänsä ja on tietoinen ammatillisista terveys- ja turvallisuusriskeistä.

Code of Conduct

Työterveys ja -turvallisuusarvomme vahvistavat ja tukevat menettelyohjettamme (Code of Conduct),
eettisiä toimintatapojamme ja liiketoimintatapaamme:

  • Läpinäkyvyys  – odotamme kaikkien työntekijöidemme toimivan vilpittömästi ja läpinäkyvästi
  • Toiminnan tehokkuus – emme tyydy tämänhetkiseen suorituskykyymme vaan meillä on tahto kehittyä jatkuvasti
  • Ihmiset – arvostamme työntekijöitämme ja tuemme kehittymistä, koska se on meille tärkeää ja välttämätöntä kilpailukykymme säilyttämiseksi

 Speak Up

Toimintaamme ohjaavat konsernin omistaja- ja liiketoimintastrategiat sekä arvot. Speak up eli eettinen ilmoituskanavamme antaa mahdollisuuden ilmoittaa väärinkäytösepäilyistä: kaikesta, mikä rikkoo lakia tai ei vastaa arvojamme tai eettisiä toimintaperiaatteita.

Ympäristövastuu ja kestävä kehitys

Sitoudumme kaikessa toiminnassamme vastuullisiin toimintatapoihin: Tarjoamme asiakkaillemme ympäristön kannalta ystävällisiä tuotteita ja palveluita, ja siksi kiinnitämme erityistä huomiota tarjoamiemme ratkaisujen alkuperään ja laatuun. Hankinnassa suosimme toimittajia, jotka pystyvät tarjoamaan meille turvallisia, sertifioituja ja ympäristövaikutuksiltaan ja alkuperältään tunnettuja tuotteita.

Tavoitteenamme on kehittää toimintaamme edelleen ja ottaa ympäristönäkökulmat entistä paremmin huomioon kaikessa toiminnassamme. Seuraamme toimintamme ympäristökuormitusta säännöllisesti. Toimintamme perustana on jatkuvan kehityksen periaate. Kehitämme jätehuoltoamme koulutuksen ja seurannan avulla. Pyrimme ennaltaehkäisemään syntyvän jätteen määrän ja tahdomme varmistaa oikean tehokkaan lajittelun.  Kiinteistöjä uudistaessamme parannamme energiatehokkuutta esim. valaistuksen avulla. Myymiemme tuotteiden käyttöikää pyrimme pidentämään tarjoamalla tuotteisiimme varaosia. Matkustaessamme otamme huomioon kimppakyytien mahdollisuuden sekä julkisten liikennevälineiden käytön. Uudistaessamme toimintatapojamme otamme huomioon myös hiilidioksidipäästöjen vähentämisen.

Tuemme kestävää metsätaloutta ja tavoitteemme on kasvattaa sertifioidun puutavaran markkinointia ja myyntiä. PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes) on kansainvälinen metsäsertifiointijärjestelmä, joka edistää ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää metsätaloutta kaikkialla maailmassa. PEFC-sertifikaatistamme on kolme kieliversiota (suomi, ruotsi ja englanti).
Laitathan meille viestiä osoitteeseen vastuullisesti@stark-suomi.fi, jos tarvitset tai haluat lisätietoa sertifioinnistamme.

 

Rakenna kesävästi hoidettujen metsien puusta.

Tutustu PEFC-esitteeseen »

 

Haluatko lisätietoa?

Otathan yhteyttä vastuullisesti@stark-suomi.fi, jos kaipaat lisätietoa STARKin vastuullisuudesta.